Материали 1-9 от 9

Приложение на матрици и системи линейни уравнения в икономиката 6 стр.

Приложение на матрици и системи линейни уравнения в икономиката

Правоъгълна таблица от числа, реални или комплексни, подредени в m реда и n стълба, се нарича матрица от размерност mxn. Матриците се означават с главни латински букви - A,B,C и т.н. Числата, от които е съставена матрицата се наричат нейни елементи и се
wivass
0 3 0