Материали 1-4 от 4

Анализ на търговските взаимоотношения между Република България и държавите членки на Европейският съюз 6 стр.

Анализ на търговските взаимоотношения между Република България и държавите членки на Европейският съюз

Митническият съюз е в основата на единния пазар на европейския съюз с четирите си свободи: свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали. Този единен пазар със своите 370 млн....
mOn
1 0 0
Устойчиво развитие на регионите Същност значение проблеми 14 стр.

Устойчиво развитие на регионите. Същност, значение, проблеми

Под устойчиво развитие разбираме процес на изменение, в който се осъществява експлоатация на природните ресурси, свързани с развитието на дадено стопанство, привличане на инвестиции, ориентация на научно-технологичното....
admin
1 1 0