Материали 1-10 от 10

Ролята на чуждестранни експерти за успешна реализация на проекти на местната власт 68 стр.

Ролята на чуждестранни експерти за успешна реализация на проекти на местната власт

Световните тенденции в областта на управлението на проекти са свързани с разширяване на сферата на неговото приложение. Говори се за проектно-ориентирано общество - общество, съставено от проектно-ориентирани организации. Управлението чрез проекти се при
messi
0 0 0
Образователна политика на Европейския съюз 8 стр. очаква одобрение

Образователна политика на Европейския съюз

Образованието в световен план е центъра на икономическия и политическия дебат и това в глобалното информационно общество поражда и прекомерни очаквания.
messi
0 0 0
Ролята на чуждестранни експерти за успешна реализация на проекти на местната власт 69 стр.

Ролята на чуждестранни експерти за успешна реализация на проекти на местната власт

Световните тенденции в областта на управлението на проекти са свързани с разширяване на сферата на неговото приложение. Говори се за проектно-ориентирано общество - общество, съставено от проектно-ориентирани организации...
lubega
0 0 0
Актуални обяви по оперативни програми в България 37 стр.

Актуални обяви по оперативни програми в България

Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на МОСВ. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие ...
gecata_maina
18 0 0
Глобализацията на света като фактор на МО и въшната политика 1 стр.

Глобализацията на света като фактор на МО и въшната политика

Особено голяма роля за обединението на човечеството изиграва телевизията която е нейзменен спътник на човека повече от 70години. Тя увеличава не само информираността на всеки отделен човек но стари основно средство за манипулиране на обществото...
mOn
13 0 0
Международни инвестиционни проекти 17 стр.

Международни инвестиционни проекти

След периода на преход към пазарна икономика за икономическата конюнктура у нас е характерна определена рационализация на управлението на публичния сектор, държавната собственост и паричните потоци, свързани с държавната собственост...
admin
33 5 0
Управление на международни инвестиционни проекти 32 стр.

Управление на международни инвестиционни проекти

Чрез механизмите на този специфичен пазарен сегмент се стимулира конкуренцията в предлагането на стоки и услуги за задоволяване на обществени потребности от най-висш порядък и се осигурява ефективно изразходване на публичните средства....
nicky931
54 2 0