Материали 1-8 от 8

Пищов по конструиране на металорежещи машини 3 стр.

Пищов по конструиране на металорежещи машини

От какво зависят геометричните параметри на работната част на цилиндричния зенкер? Предният ъгъл зависи от вида на обработвания материал, а устанивъчният от конструкцията на...
dannyboy
13 0 0
Проектиране на модулна ротационна маса за обслужване на реконфигурираща се металорежеща машина 42 стр.

Проектиране на модулна ротационна маса за обслужване на реконфигурираща се металорежеща машина

Идентификация – на този под етап се определя броят на елементите, които участват в изображението. В резултат на този етап се оформя масив от данни с координатите на изображението (x,y,z). в autocad тези идентификатори се наричат манипулатори...
gecata_maina
21 0 0
Топлоустойчиви стомани и сплави на основата на желязо и никел 8 стр.

Топлоустойчиви стомани и сплави на основата на желязо и никел

Този елемент се прилага като аустенито -образуваща добавка за частична замяна на никела с манган, а така също за увеличаване устойчивостта на аустенита, за сметка на повишеното усвояване от твърдия разтвор на азот....
admin
41 0 0