Материали 1-10 от 10

Действие на електричния ток върху човешкото тяло 16 стр.

„Действие на електричния ток върху човешкото тяло”

При съприкосновение с електрически ток на осветителната електрическа мрежа или на атмосферното електричество човешкият организъм претърпява общи и характерни местни поражения.
messi
0 0 0
Типови входни функции при електрически вериги Типови сигнали Преходни и импулсни характеристики Операторни предавателни функции 15 стр.

Типови входни функции при електрически вериги (Типови сигнали). Преходни и импулсни характеристики. Операторни предавателни функции.

Интегралът на Дюамел позволява числено изследване на преходните процеси в ЛЕВ с произволни входни сигнали. Той се представя в различни форми в зависимост от използваната преходна величина. Известно е, че ПП се определят от:
messi
0 0 0
 Вериги с разпределени параметри Специфични параметри Телеграфно уравнение 13 стр.

Вериги с разпределени параметри. Специфични параметри. Телеграфно уравнение

В ТЕ I е разгледана теорията на ЛЕВ и МВ със съсредоточени параметри(СП). Тази теория представлява апрокцимация на реалните процеси, при което е възможно електромагнитните процеси да се описват с интегралните характеристики ток и напрежение.
messi
0 0 0
Нелинейни електрически вериги Основни определения Статични и динамични параметри Апроксимации 31 стр.

Нелинейни електрически вериги. Основни определения. Статични и динамични параметри. Апроксимации.

Нелинейната електрическа верига (НЕВ) представлява съвокупност от устройства за съсредоточено преобразуване, разпределение и пренасяне на енергия или информация при посредничеството на елктромагнитното поле.
messi
0 0 0
 Електромагнитно поле ЕМП Диференциална форма на законите на Максуел 23 стр.

. Електромагнитно поле (ЕМП). Диференциална форма на законите на Максуел.

ЕМП е особен вид материя, която има непрекъснато разпределение в пространството във вид на електромагнитни вълни. ЕМП се среща и с прекъсната, дискретна структура във вид на кванти – фотони. Електромагнитното поле се разпространява със скорост км/s във
messi
0 0 0
еми по Теоретична електротехника - 2 част 148 стр.

еми по Теоретична електротехника - 2 част

Процесите в линейни електрически вериги най-общо са два вида: установени и преходни. При установените (принудителни) процеси токовете и напреженията във веригата запазват своя характер на изменение неограничено дълго време.
messi
0 0 0