Материали 1-10 от 189

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ 85 стр.

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ

Климатичните промени са предизвикателството, с което все по-често се сблъскваме днес. Природните ресурси са предпоставка за съществуване на хората и условие за наличието на продукти.
messi
0 0
Аграрен мениджмънт Слънчоглед 10 стр.

Аграрен мениджмънт / Слънчоглед

Курсова работа по аграрен мениджмънт за културата слънчоглед. Като се използува методическите подходи, който се основават на "Анализа на критични точки", да се оптимизират основните фактори на икономическата ефективност на културата слънчоглед.
g_dragieva
0 0
Състияние и развитие на фамилното земеделско стопанство 26 стр.

Състияние и развитие на фамилното земеделско стопанство

Целта на курсовата работа е да се изяснят теоретичните въпроси на фамилното земеделско стопанство и се анализира неговото неговото развитие в условията на преход и в условията на членство в ЕС...
gecata_maina
0 0
Пазар на земеделската земя и рентата в селското стопанство 9 стр.

Пазар на земеделската земя и рентата в селското стопанство

Пазарът на земеделска земя в България продължава да бъде един от най-динамично развиващите се. Причините за това са свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС и непрекъснато увеличаващият се размер на субсидиите в отрасъла...
messi
0 0