Материали 1-10 от 188

Аграрен мениджмънт Слънчоглед 10 стр.

Аграрен мениджмънт / Слънчоглед

Курсова работа по аграрен мениджмънт за културата слънчоглед. Като се използува методическите подходи, който се основават на "Анализа на критични точки", да се оптимизират основните фактори на икономическата ефективност на културата слънчоглед.
g_dragieva
0 0
Състияние и развитие на фамилното земеделско стопанство 26 стр.

Състияние и развитие на фамилното земеделско стопанство

Целта на курсовата работа е да се изяснят теоретичните въпроси на фамилното земеделско стопанство и се анализира неговото неговото развитие в условията на преход и в условията на членство в ЕС...
gecata_maina
0 0
Пазар на земеделската земя и рентата в селското стопанство 9 стр.

Пазар на земеделската земя и рентата в селското стопанство

Пазарът на земеделска земя в България продължава да бъде един от най-динамично развиващите се. Причините за това са свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС и непрекъснато увеличаващият се размер на субсидиите в отрасъла...
messi
0 0
Стопанска конюнктура в тютюнодобива и тютюнопроизводството 10 стр.

Стопанска конюнктура в тютюнодобива и тютюнопроизводството

Тютюнопроизводството има дълга история и традиции в България. Още по време на Втората световна война ние сме лидер в този бранш. Години наред сме били и ключов производител и износител на европейския и световния пазар....
rusev02
0 0