Материали 1-10 от 15

Медицинска рехабилитация и ерготерапия при рахит 9 стр.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия при рахит

Недоимъкът на витамин D задвижва една патогенетична верига, в резултат на което се развива рахит. Недоимъкът на витамин D води до намалена резорбция на Ca в червата и спадане нивото на серум...
lubega
0 0
Медицинска рехабилитация и ерготерапия при рахит 9 стр.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия при рахит

Недоимъкът на витамин D задвижва една патогенетична верига, в резултат на което се развива рахит. Недоимъкът на витамин D води до намалена резорбция на Ca в червата и спадане нивото на серум...
rusev02
0 1
Арт-терапия при деца с множествени увреждания 9 стр.

Арт-терапия при деца с множествени увреждания

С основание приемаме днес арт-терапията като един от феномените на нашето съвремие. Явление, което има като същност уникалното използване на изкуството в неговите разновидности и огромно жанрово многообразие не само като средство за развлечение...
messi
16 2
Комплексна физиотерапия при Fractura radii loco typico 14 стр.

Комплексна физиотерапия при "Fractura radii loco typico"

Флексионна фрактура на Smith. Механизмът на травмата - падане върху дорзалната повърхност на китката при флексирана китка. Екстензионна фрактура на Colles (по-често срещана). Механизмът на травмата - падане върху дланната...
emoto_92
41 0