Материали 1-10 от 10

Медицинска рехабилитация и ерготерапия при рахит 9 стр.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия при рахит

Недоимъкът на витамин D задвижва една патогенетична верига, в резултат на което се развива рахит. Недоимъкът на витамин D води до намалена резорбция на Ca в червата и спадане нивото на серум...
lubega
0 0 0
Медицинска рехабилитация и ерготерапия при рахит 9 стр.

Медицинска рехабилитация и ерготерапия при рахит

Недоимъкът на витамин D задвижва една патогенетична верига, в резултат на което се развива рахит. Недоимъкът на витамин D води до намалена резорбция на Ca в червата и спадане нивото на серум...
rusev02
0 1 0
Утвърждаване на арт-терапията като самостоятелна научна област 29 стр.

Утвърждаване на арт-терапията като самостоятелна научна област

Шестдесетте години на XX век се оказват повратни както по отношение на развитието на арт-терапията в световен мащаб, така и за нейното утвърждаване...
silviQ
19 0 0
Арт-терапия при деца с множествени увреждания 9 стр.

Арт-терапия при деца с множествени увреждания

С основание приемаме днес арт-терапията като един от феномените на нашето съвремие. Явление, което има като същност уникалното използване на изкуството в неговите разновидности и огромно жанрово многообразие не само като средство за развлечение...
messi
16 2 0
Комплексна физиотерапия при Fractura radii loco typico 14 стр.

Комплексна физиотерапия при "Fractura radii loco typico"

Флексионна фрактура на Smith. Механизмът на травмата - падане върху дорзалната повърхност на китката при флексирана китка. Екстензионна фрактура на Colles (по-често срещана). Механизмът на травмата - падане върху дланната...
emoto_92
41 0 0