Материали 1-10 от 10

Стопанско развитие на българските черноморски градове през XIII-XIV век 96 стр.

Стопанско развитие на българските черноморски градове през XIII-XIV век

В своето развитие през вековете производството минава през различни форми на организация, които не се подчиняват на природните закони, нито пък могат да бъдат сведени до общия исторически ход на човечеството.
messi
0 0 0
Икономическо развитие на социалистическата стопанска система след Втората световна война 3 стр.

Икономическо развитие на социалистическата стопанска система след Втората световна война

Формирането и развитието на социалистическата стопанска система, до времето на нейното окончателно разлагане с малки изключения в няколко неевропейски държави, преминава през няколко етапа на развитие
messi
0 0 0
Икономическо развитие на водещите държави през междувоенния период 3 стр.

Икономическо развитие на водещите държави през междувоенния период

През годините на Първата световна война САЩ укрепили своите икономически позиции. Експортът на американски стоки се увеличил 1,5 пъти. В годините на войната Америка активно предоставяла кредити на воюващите страни.
messi
0 0 0
Икономическо развитие на водещите държави от 70-те години на ХІХ в до Първата световна война 3 стр.

Икономическо развитие на водещите държави от 70-те години на ХІХ в. до Първата световна война.

През периода от 70-те години на ХІХ в. Англия, въпреки че продължава да увеличава обема на произведената промишлена продукция, изостава по темпове на икономически растеж от САЩ и Германия.
messi
0 0 0
Нови тенденции в световното икономическо развитие в края на ХІХ и началото на ХХ в 3 стр.

Нови тенденции в световното икономическо развитие в края на ХІХ и началото на ХХ в

От 70-те години на ХІХ в. започват значителни икономически промени, които дават основание периода до Първата световна война да бъде обособен като самостоятелен в световното икономическо развитие.
messi
0 0 0
Разрастване на колониалната експанзия вследствие на индустриалния преврат 3 стр.

Разрастване на колониалната експанзия вследствие на индустриалния преврат

След изместването на центъра на икономическа активност от Южна към Северна Европа, Холандия и Англия, възползвайки се от създадената благоприятна конюнктура, получили историческия шанс да изпреварят останалите европейски страни в своето капиталистически р
messi
0 0 0