Материали 1-10 от 191

Икономическо развитие на социалистическата стопанска система след Втората световна война 3 стр.

Икономическо развитие на социалистическата стопанска система след Втората световна война

Формирането и развитието на социалистическата стопанска система, до времето на нейното окончателно разлагане с малки изключения в няколко неевропейски държави, преминава през няколко етапа на развитие
messi
0 0
Икономическо развитие на водещите държави през междувоенния период 3 стр.

Икономическо развитие на водещите държави през междувоенния период

През годините на Първата световна война САЩ укрепили своите икономически позиции. Експортът на американски стоки се увеличил 1,5 пъти. В годините на войната Америка активно предоставяла кредити на воюващите страни.
messi
0 0
Икономическо развитие на водещите държави от 70-те години на ХІХ в до Първата световна война 3 стр.

Икономическо развитие на водещите държави от 70-те години на ХІХ в. до Първата световна война.

През периода от 70-те години на ХІХ в. Англия, въпреки че продължава да увеличава обема на произведената промишлена продукция, изостава по темпове на икономически растеж от САЩ и Германия.
messi
0 0
Нови тенденции в световното икономическо развитие в края на ХІХ и началото на ХХ в 3 стр.

Нови тенденции в световното икономическо развитие в края на ХІХ и началото на ХХ в

От 70-те години на ХІХ в. започват значителни икономически промени, които дават основание периода до Първата световна война да бъде обособен като самостоятелен в световното икономическо развитие.
messi
0 0
Разрастване на колониалната експанзия вследствие на индустриалния преврат 3 стр.

Разрастване на колониалната експанзия вследствие на индустриалния преврат

След изместването на центъра на икономическа активност от Южна към Северна Европа, Холандия и Англия, възползвайки се от създадената благоприятна конюнктура, получили историческия шанс да изпреварят останалите европейски страни в своето капиталистически р
messi
0 0
Капиталистическата стопанска система през периода на индустриалния преврат 3 стр.

Капиталистическата стопанска система през периода на индустриалния преврат

Индустриалният преврат довел до редица съпътстващи промени в транспорта, в разпределението, социалната сфера, и в резултат на осъществяването му, Великобритания успяла да премине към самоподдържащо се развитие на своето стопанство, което и предоставило по
messi
0 0
Протоиндустриализация и индустриален преврат 3 стр.

Протоиндустриализация и индустриален преврат

Индустриалният преврат бил осъществен в резултат на възникналото противоречие между историческата потребност от рязко увеличаване на промишленото производство и ограничените възможности на манифактурата и занаятите в етапа на утвърждаване на капиталистиче
messi
0 0
Икономическо развитие на Западна Европа след кръстоносните походи 3 стр.

Икономическо развитие на Западна Европа след кръстоносните походи

Появата на многобройните нововъведения в резултат от целенасочената дейност на средновековните земеделци довела до икономически растеж, изразен в увеличаване на възможностите за производство и разпространение на разнообразна продукция и нарастване на дохо
messi
0 0