Материали 1-10 от 125

Контрастните решения в икономиката 1933-1939г 12 стр.

Контрастните решения в икономиката – 1933-1939г.

Годините между двете световни войни са труден период за Европа. Мирните споразумения след края на Първата Световна Война слагат край на съществуването на Австро-Унгарската империя...
aronn
0 0
 Раждането на българския капитализъм сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния 8 стр.

Раждането на българския капитализъм /сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния

Раждането на българския капитализъм /сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния
veskoyyy
0 0
Стопанското управление стопанската структура и икономическите отношения в античния гръко-римски свят въпросът за частната собственост икономическият индивидуализъм икономическото законодателство 7 стр.

Стопанското управление, стопанската структура и икономическите отношения в античния гръко-римски свят: въпросът за частната собственост; икономическият индивидуализъм; икономическото законодателство.

Разглежданият период е най-дългия и най-малко познат период от историята, в това число от стопанската история на: света. Можем да разделим този период на няколко части....
messi
0 0
Формирането и развитието на модерни пазарни отношения сред българското общество в епохата на Възраждането 10 стр.

Формирането и развитието на модерни пазарни отношения сред българското общество в епохата на Възраждането

Според еволюционния подход при периодизацията на историческото развитие Възраждането е преход от традиционно към модерно общество, от средновековие към буржоазна цивилизация в чийто основи стои капиталистическия начин на производство...
aronn
0 0