Материали 1-10 от 10

Ръководство по механика на хлуидите 121 стр.

Ръководство по механика на хлуидите

Флуидите съществено се различават от твърдите тела. Твърдите тела имат своя форма и обем, а флуидите имат определен обем, но не и своя форма – обикновено те заемат формата на съда, в който са разположени.
rusev02
25 14 0