Материали 1-5 от 5

Община Ихтиман 42 стр.

Община Ихтиман

Ихтиманското поле е част от котловинния ландшафт на Югозападна България. То представлява сравнително обширна котловина с продълговата форма по посока северозапад – югоизток и средна надморска височина 650 м.
aronn
3 0 0
Влияние на вулканите за развитието на релефа 8 стр.

Влияние на вулканите за развитието на релефа

Същност на вулканите – вулканите представляват външна (ефузивна форма на магметизъм) на дълбочина от 50 до 350 км. в земната кора се разполагат магмени огнища. Процесът на изхвърляне на вулкански матеряли се нарича ерупция...
messi
8 0 0