Материали 1-10 от 65

Курсова работа на тема АДФИ 9 стр.

Курсова работа на тема АДФИ

Курсовата работа е предназначена за студенти 3-ти курс, 5-ти семестър. Основно държавната финансова инспекция се занимава със защитата на публичните финансови интереси. с други думи нейната задача е да осъществява върховен финансов надзор над всички...
cblock
0 2
Контрол върху намалението и преоценката на дълготрайни материални активи 9 стр.

Контрол върху намалението и преоценката на дълготрайни материални активи

Резултатите от дейността на предприятието зависят от използването на неговите материални и човешки ресурси. Материалните ресурси представляват имуществото на предприятието, което всъщност са неговите активи...
ndoe
0 2
Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол 13 стр.

Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол

В резултат на осъществения финансов контрол (ревизия, одит) се правят констатации за слабости и нарушения. Определят се размерите на причинените вреди и за реализираните незаконни доходи...
daniche90
0 0
Предмет на социалния контрол 6 стр.

Предмет на социалния контрол

Предмет на социалния контрол. За предмета на научно изследване и изучаване и за предмета (обекта) на контролното въздействие винаги са давани различни определения. В някои от тях предметът на изследване и обектът на контролиране се приемат еднозначно...
cblock
0 1
Контрол и закономерности в развитието на финансовия контрол 19 стр.

Контрол и закономерности в развитието на финансовия контрол

Контролът като явление възниква и се развива наравно с човешкото общество. Той е в тясна, непосредствена връзка с добиването и потреблението на продукти за прехрана, с използване правото на собственост....
ndoe
0 0
Разработени теми по Вътрешен контрол и одит 105 стр.

Разработени теми по Вътрешен контрол и одит

Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор въвежда в чл.5 дефиниция за ФУК, която съответства на определението за вътрешен контрол от рамката косо и се използва и в указанията на интосай за прилагане на стандартите за вътрешен...
daniche90
0 0