Материали 1-10 от 10

Годишен финансов отчет на предприятието 21 стр. очаква одобрение

Годишен финансов отчет на предприятието

Годишният финансов отчет представлява съвкупност от обобщени показатели, характеризиращи стопанската дейност на отделното предприятие през съответната година и нейното имуществено и финансово състояние, както и финансовия резултат към края на годината.
messi
0 0 0
ПРИМЕРЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 3 стр.

ПРИМЕРЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

В тази част от доклада следва да се посочи каква е мисията на организацията, какви са нейните стратегически цели и произтичащите от тях оперативни цели.
messi
0 0 0
Аргументи и решения за въвеждане на потребителските такси 66 стр.

„Аргументи и решения за въвеждане на потребителските такси”

Данъкът е основен метод на фиска и ефективен лост на държавната политика. С помощта на системата от данъци, съвременната държава се намесва в алокацията на ресурсите в стпанството, преразпределя доходи и богатство в обществото, поддържа макроикономическат
messi
0 0 0
Курсова работа на тема АДФИ 9 стр.

Курсова работа на тема АДФИ

Курсовата работа е предназначена за студенти 3-ти курс, 5-ти семестър. Основно държавната финансова инспекция се занимава със защитата на публичните финансови интереси. с други думи нейната задача е да осъществява върховен финансов надзор над всички...
cblock
0 2 0
Контрол върху намалението и преоценката на дълготрайни материални активи 9 стр.

Контрол върху намалението и преоценката на дълготрайни материални активи

Резултатите от дейността на предприятието зависят от използването на неговите материални и човешки ресурси. Материалните ресурси представляват имуществото на предприятието, което всъщност са неговите активи...
ndoe
0 2 0
Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол 13 стр.

Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол

В резултат на осъществения финансов контрол (ревизия, одит) се правят констатации за слабости и нарушения. Определят се размерите на причинените вреди и за реализираните незаконни доходи...
daniche90
0 0 0
Предмет на социалния контрол 6 стр.

Предмет на социалния контрол

Предмет на социалния контрол. За предмета на научно изследване и изучаване и за предмета (обекта) на контролното въздействие винаги са давани различни определения. В някои от тях предметът на изследване и обектът на контролиране се приемат еднозначно...
cblock
0 1 0