Материали 1-10 от 68

ПРИМЕРЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 3 стр.

ПРИМЕРЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

В тази част от доклада следва да се посочи каква е мисията на организацията, какви са нейните стратегически цели и произтичащите от тях оперативни цели.
messi
0 0
Аргументи и решения за въвеждане на потребителските такси 66 стр.

„Аргументи и решения за въвеждане на потребителските такси”

Данъкът е основен метод на фиска и ефективен лост на държавната политика. С помощта на системата от данъци, съвременната държава се намесва в алокацията на ресурсите в стпанството, преразпределя доходи и богатство в обществото, поддържа макроикономическат
messi
0 0
Курсова работа на тема АДФИ 9 стр.

Курсова работа на тема АДФИ

Курсовата работа е предназначена за студенти 3-ти курс, 5-ти семестър. Основно държавната финансова инспекция се занимава със защитата на публичните финансови интереси. с други думи нейната задача е да осъществява върховен финансов надзор над всички...
cblock
0 2
Контрол върху намалението и преоценката на дълготрайни материални активи 9 стр.

Контрол върху намалението и преоценката на дълготрайни материални активи

Резултатите от дейността на предприятието зависят от използването на неговите материални и човешки ресурси. Материалните ресурси представляват имуществото на предприятието, което всъщност са неговите активи...
ndoe
0 2
Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол 13 стр.

Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол

В резултат на осъществения финансов контрол (ревизия, одит) се правят констатации за слабости и нарушения. Определят се размерите на причинените вреди и за реализираните незаконни доходи...
daniche90
0 0
Предмет на социалния контрол 6 стр.

Предмет на социалния контрол

Предмет на социалния контрол. За предмета на научно изследване и изучаване и за предмета (обекта) на контролното въздействие винаги са давани различни определения. В някои от тях предметът на изследване и обектът на контролиране се приемат еднозначно...
cblock
0 1