Материали 1-10 от 91

Ролята на консултантските услуги в сферата на сертифицирането 65 стр.

Ролята на консултантските услуги в сферата на сертифицирането

Възникването и развитието на системите за управление на качеството е свързано с използването на нов подход за постигането и подобряването на качеството.
messi
0 0
Внедряване на ISО стандартите в Комбинат за цветни метали АД гр Пловдив 62 стр.

Внедряване на ISО стандартите в „Комбинат за цветни метали” АД гр. Пловдив

Нарастващата роля и значение на стандартизацията в съвременния свят е неоспорим факт, за който специалистите не само си дават сметка, но се стремят да участват активно в нейното развитие, за да се премахнат бариерите и се осигури съвместимост, качество и
messi
0 0
ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 26 стр.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

За решаване на проблемите на качеството се използват много и различни инструменти - методи и средства, които могат да се обобщят с понятието “инженеринг по качеството” (Quality Engineering).
messi
0 0
Разходи по качеството 16 стр.

Разходи по качеството

Актуалността на разглежданата тема произлиза от 20 век. Терминът „качество” в исторически план се появява в Япония. Това става възможно поради демилитаризацията. Друга важна предпоставка за появата на философията за „качество” именно в тази държава са сп
meri73meri
0 2
Проект по Управление на качеството 9 стр.

Проект по Управление на качеството

Качеството на продукта е най-важната част от него и в това мисля, че всички сме убедени. То е от голямо значение както за компаниите, от което зависи и тяхната печалба, така за потребителя, който плаща и очаква качество, за това, за което си дава парите..
aronn
0 1
Състояние и системи за подобряване на качеството във фирма Комфорт А ЕООД гр Перник 19 стр.

Състояние и системи за подобряване на качеството във фирма „Комфорт А” ЕООД – гр. Перник

В последните няколко години, фирмите в България проявяват засилен интерес към въвеждането на системи за управление на качеството и тяхното сертифициране по линия на международните стандарти...
rusev02
0 5
Анализ на управлението на качеството на туристическия продукт на туристическа фирма 25 стр.

Анализ на управлението на качеството на туристическия продукт на туристическа фирма

Установяване на равнището на качеството на туристическия продукт; очертаване на насоки за подобряване качеството на туристическия продукт, предлаган от фирмата...
nerven
0 4
Качеството на компания за производство на зеленчуци 36 стр.

Качеството на компания за производство на зеленчуци

Фирмата e водеща българска марка, която заема голям дял от пазара на продукти на доматена основа и зеленчукови консерви. Този пазар се разширява, тъй като се увеличават консуматорите, които търсят удобство, високо качество и достъпни цени...
ivan40
0 0