Материали 1-10 от 87

Разходи по качеството 16 стр.

Разходи по качеството

Актуалността на разглежданата тема произлиза от 20 век. Терминът „качество” в исторически план се появява в Япония. Това става възможно поради демилитаризацията. Друга важна предпоставка за появата на философията за „качество” именно в тази държава са сп
meri73meri
0 1
Проект по Управление на качеството 9 стр.

Проект по Управление на качеството

Качеството на продукта е най-важната част от него и в това мисля, че всички сме убедени. То е от голямо значение както за компаниите, от което зависи и тяхната печалба, така за потребителя, който плаща и очаква качество, за това, за което си дава парите..
aronn
0 0
Състояние и системи за подобряване на качеството във фирма Комфорт А ЕООД гр Перник 19 стр.

Състояние и системи за подобряване на качеството във фирма „Комфорт А” ЕООД – гр. Перник

В последните няколко години, фирмите в България проявяват засилен интерес към въвеждането на системи за управление на качеството и тяхното сертифициране по линия на международните стандарти...
rusev02
0 5
Анализ на управлението на качеството на туристическия продукт на туристическа фирма 25 стр.

Анализ на управлението на качеството на туристическия продукт на туристическа фирма

Установяване на равнището на качеството на туристическия продукт; очертаване на насоки за подобряване качеството на туристическия продукт, предлаган от фирмата...
nerven
0 4
Качеството на компания за производство на зеленчуци 36 стр.

Качеството на компания за производство на зеленчуци

Фирмата e водеща българска марка, която заема голям дял от пазара на продукти на доматена основа и зеленчукови консерви. Този пазар се разширява, тъй като се увеличават консуматорите, които търсят удобство, високо качество и достъпни цени...
ivan40
0 0
Курсова работа по Мениджмънт на качеството 6 стр.

Курсова работа по Мениджмънт на качеството

С гарантирано качество и безопасност на произвежданите продукти, мандра "Ситово" е утвърден и желан партньор на вътрешния и външни пазари. Постоянният качествен контрол, прилаган през целия процес, от постъпване на суровото мляко до кра
rusev02
0 0
Управление на качеството 10 стр.

Управление на качеството

В настоящия казус ще разгледаме управлението на качеството в предприятие "MM International" ООД. Това предприятие произвежда стоки за енергийната промишленост и работи на трисменен режим. То е сертифицирано по ISO 9001:2008...
ivan40
0 0
Социална отговорност и управление на качеството Методи и подходи Национални и световни практики 11 стр.

Социална отговорност и управление на качеството. Методи и подходи. Национални и световни практики

По отношение на управлението на качеството, са изградени различни системи за неговото управление, които представляват набор от дейности, имащи за цел да насочват и контролират процесите, за да се постигне непрекъснато подобрение на ефикасността...
ndoe
0 0
Управление на качеството 11 стр.

Управление на качеството

Под управление на качеството на продукцията се разбира постоянен, планомерен, целеустремен процес на въздействие на всички нива на фактори и условия, осигуряващи създаване на продукция с оптимално качество и пълноценното й използване...
the_magicer
0 0