Материали 1-10 от 10

Екологичен туризъм в България Същност и особености Проект за реализация на екологичен туризъм в Габрово 20 стр.

Екологичен туризъм в България. Същност и особености. Проект за реализация на екологичен туризъм в Габрово

Екотуризмът се заражда в Северна Америка, в средата на 80-те години, в следствие на развитието на пътувания в най-отдалечените места със съхранена природа.
messi
0 0 0
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ЕКО И БИО ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ 66 стр.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ЕКО И БИО ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ

Туризмът, който е признат за една от най–динамичните бизнес сфери в света, засяга всички аспекти на обществения живот – икономическа, социална, политическа и духовна, е една от трите взаимосвързани индустрии (туризъм, промишленост и търговия), които движа
messi
0 0 0
Ремонт и експлатиране на овчарник за гости с малка мандра и сиренарна за дегустация към нея Eко Млечко с Мелница община Елхово 26 стр.

Ремонт и експлатиране на овчарник за гости с малка мандра и сиренарна за дегустация към нея “Eко Млечко” – с. Мелница, община Елхово

Сградата ще бъде ремонтирана според всички европейски изисквания за хуманитарно отглеждане на животни: поилки, хранилки, баня за дезинфекция на животните и т.н.
messi
0 0 0
Възможности за семеен селски туризъм в село Смилян област Смолян 15 стр.

Възможности за семеен селски туризъм в село Смилян, област Смолян

Село Смилян е разположено на двата бряга на горното течение на р.Арда в Средните Родопи. Надморската височина е 820-850 м. Отстои на 15 км. югоизточно от областния център, гр. Смолян...
messi
0 0 0
Стратегии за развитие на екотуризма в България 89 стр.

Стратегии за развитие на екотуризма в България

Основна възможност за развитието на алтернативен туризъм в България, обаче, дават многобройните и разнообразни, все още не напълно проучени и неусвоени природни и културно-исторически ресурси с регионална, европейска и дори световна значимост...
messi
0 0 0
Маркетингова стратегия по отношение еко и био интегриран туристически продукт в България 65 стр.

Маркетингова стратегия по отношение еко и био интегриран туристически продукт в България

Задачата на настоящата разработка е свързана с изясняване в теоретически и практически пан същността на екологичния, аграрен и био туризъм като цяло и приоритетността им в развитието специално за нашата страна...
lubega
0 0 0
Изграждане на инфраструктурен екотуристически проект в град Елена по инициатива на община Елена и програма ФАР 14 стр.

Изграждане на инфраструктурен екотуристически проект в град Елена по инициатива на община Елена и програма ФАР

Инфраструктурният проект представлява съвкупност, комплекс от съоръжения, койно включва система от отрасли и материални средства, които обслужват производството и осигуряват условия за функциониране и възпроизводство на обществото...
messi
0 0 0
Екологичен туризъм в България Същност и особености Проект за реализация на екологичен туризъм в Габрово 20 стр.

Екологичен туризъм в България. Същност и особености. Проект за реализация на екологичен туризъм в Габрово

Екотуризмът се заражда в Северна Америка, в средата на 80-те години, в следствие на развитието на пътувания в най-отдалечените места със съхранена природа. Това е туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за защита на...
lubega
0 0 0