Материали 1-10 от 28

Възможности за семеен селски туризъм в село Смилян област Смолян 15 стр.

Възможности за семеен селски туризъм в село Смилян, област Смолян

Село Смилян е разположено на двата бряга на горното течение на р.Арда в Средните Родопи. Надморската височина е 820-850 м. Отстои на 15 км. югоизточно от областния център, гр. Смолян...
messi
0 0
Стратегии за развитие на екотуризма в България 89 стр.

Стратегии за развитие на екотуризма в България

Основна възможност за развитието на алтернативен туризъм в България, обаче, дават многобройните и разнообразни, все още не напълно проучени и неусвоени природни и културно-исторически ресурси с регионална, европейска и дори световна значимост...
messi
0 0
Маркетингова стратегия по отношение еко и био интегриран туристически продукт в България 65 стр.

Маркетингова стратегия по отношение еко и био интегриран туристически продукт в България

Задачата на настоящата разработка е свързана с изясняване в теоретически и практически пан същността на екологичния, аграрен и био туризъм като цяло и приоритетността им в развитието специално за нашата страна...
lubega
0 0
Изграждане на инфраструктурен екотуристически проект в град Елена по инициатива на община Елена и програма ФАР 14 стр.

Изграждане на инфраструктурен екотуристически проект в град Елена по инициатива на община Елена и програма ФАР

Инфраструктурният проект представлява съвкупност, комплекс от съоръжения, койно включва система от отрасли и материални средства, които обслужват производството и осигуряват условия за функциониране и възпроизводство на обществото...
messi
0 0
Екологичен туризъм в България Същност и особености Проект за реализация на екологичен туризъм в Габрово 20 стр.

Екологичен туризъм в България. Същност и особености. Проект за реализация на екологичен туризъм в Габрово

Екотуризмът се заражда в Северна Америка, в средата на 80-те години, в следствие на развитието на пътувания в най-отдалечените места със съхранена природа. Това е туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за защита на...
lubega
0 0
Отчетност на екологичните разходи в еко хотел 10 стр.

Отчетност на екологичните разходи в еко хотел

"Да мислим зелено" не е поредното модно течение, на което можем да станем фенове. Това не е лозунг, който медиите могат да рекламират просто ей така в медийното пространство...
daniche90
0 0
Форми и възможности за развитие на екотуризма като алтернативен туризъм през 21 век в България 96 стр.

Форми и възможности за развитие на екотуризма като алтернативен туризъм през 21 век в България

В действителност модните тенденции се явяват отражение на един особено значим факт - сериозните последици, нанасяни с развитието на съвременната човешка цивилизация на живота на Земята...
messi
0 0