Материали 1-10 от 10

Инженерен анализ на изделияТехнически обект Реле пневматично 12 стр.

Инженерен анализ на изделия.Технически обект: Реле пневматично

Предмет на анализа е изделието Пневматично реле. Релето се използва за управление в пневматични системи. Работата на релето е свързана с преместването на мембраната
messi
0 0 0
Анализ и усъвършенстване на производствената дейност на предприятие ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД 54 стр. очаква одобрение

Анализ и усъвършенстване на производствената дейност на предприятие ‘‘ ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД‘‘

Основен предмет на дейност на ''Теклас България" ЕАД е производство на каучукови и пластмасови съединения за автомобилната промишленост.
messi
0 1 0
Курсова задача по Индустриален инженеринг 12 стр.

Курсова задача по Индустриален инженеринг

Коефициента за екстензивно използване на машините показва съотношението между фондовете от време, като се взема предвид и времето за фактическа работа. Те се изчисляват за отделна машина или съоръжение или за група машини и съоръжения...
cblock
0 1 0
Методи за съгласуване на работата на производствените звена подетайлни и комплектни методи 15 стр.

Методи за съгласуване на работата на производствените звена – подетайлни и комплектни методи

Подетайлните методи на съгласуване, използвани в масовото и едросерийното производство, се използват в следните три разновидности...
daniche90
0 1 0
Инженерен анализ на изделияТехнически обект Реле пневматично 12 стр.

Инженерен анализ на изделия.Технически обект: Реле пневматично

Обща характеристика: предмет на анализа е изделието пневматично реле. Релето се използва за управление в пневматични системи. Работата на релето е свързана с преместването на мембраната, която под действие на свръхналягането чрез изтласкача...
the_magicer
0 0 0
Методи за съгласуване на работата на производствените звена подетайлни и комплектни методи 15 стр.

Методи за съгласуване на работата на производствените звена – подетайлни и комплектни методи

Подетайлните методи на съгласуване, използвани в масовото и едросерийното производство, се използват в следните три разновидности...
ndoe
0 0 0