Материали 1-10 от 12

Методи за съгласуване на работата на производствените звена подетайлни и комплектни методи 15 стр.

Методи за съгласуване на работата на производствените звена – подетайлни и комплектни методи

Подетайлните методи на съгласуване, използвани в масовото и едросерийното производство, се използват в следните три разновидности...
ndoe
0 0
Анализ и усъвършенстване на производствената дейност на предприятие 34 стр.

Анализ и усъвършенстване на производствената дейност на предприятие

Материалът е курсов проект, включващ описание на дейността на фирмата, моментното състояние на предприятието, анализи и начини за усъвършенстване на дейността й. Изпълнени са всички изисквания към проекта и той е оценен с отличен....
cblock
32 5
Методологични основи на инженерните изследвания 19 стр.

Методологични основи на инженерните изследвания

Съвременните електронни устройства представляват сложни многофакторни системи. Основните задачи на техния анализ (изследване, изпитване и сравняване) и синтез (оптимизиране и прогнозиране)...
dannyboy
10 1
Проектиране на система за битово-горещо водоснабдяване на производствена сграда с използване на слънчева енергия 70 стр.

Проектиране на система за битово-горещо водоснабдяване на производствена сграда с използване на слънчева енергия

Напоследък все по- често се говори за алтернативните източници на енергия и техните предимства. През летните месеци отново става актуална употребата на слънчевата енергия. Ежегодно земята получава от слънцето около 1018 kwh енергия...
cblock
11 0
Проектиране на промишлено предприятие за производство на клапани 16 стр.

Проектиране на промишлено предприятие за производство на клапани

Типът на производство се определя от количеството и повтаряемостта на еднотипна продукция. Основните типове производство между които се прави избор са: единично, серийно и масово.
admin
19 1