Материали 1-10 от 2

Ролята на телевизията за формиране на общественото мнение и масово-културните стереотипи 80 стр.

Ролята на телевизията за формиране на общественото мнение и масово-културните стереотипи

Свидетели сме на едно нещо: от всички страни днес се носят унищожителни критики към медиите. Журналистиката и тези, които я практикуват все повече се открояват като „социални злодеи” които разпръскват повърхностна ....
pelikan
10 2