Материали 1-10 от 274

Ограмотяване при деца билингви с ромски майчин език 11 стр.

Ограмотяване при деца билингви с ромски майчин език

Билингвизмът (двуезичието) е широко разпространено явление в целия свят. През последните години развилият се процес на демократизация в световен мащаб подсили това явление – междуезиковите контакти зачестиха, даде се възможност за свободно общуване между
messi
0 1
АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ 11 стр. очаква одобрение

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ

Едно от най-сериозните последствия от дълбоките зрителни увреждания е сензорния дефицит, който практически довежда личността и до информационен дефицит. Днес важно социално право на всички инвалиди и на зрително затруднените е достъпът до информация.
messi
0 0
ТРУДНОСТИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ СОП 9 стр. очаква одобрение

ТРУДНОСТИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ /СОП/

Развитието на детето представлява сложен и многообразен процес, който се осъществява при непрестанното взаимодействие между детския организъм като цяло и околната среда.
messi
0 0
да се проучи и диагностицират особеностите в управлението на домове за деца лишени от родителска грижа 24 стр. очаква одобрение

да се проучи и диагностицират особеностите в управлението на домове за деца лишени от родителска грижа.

Ако се извърши задълбочен анализ в количествен и качествен план на отношението на директорите, възпитателите, социалните работници и т.н. към процесите на управление в домовете за деца
messi
0 0