Материали 1-10 от 10

ОБЩУВАНЕ С БИЛИНГВИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД СЛАБОВЛАДЕЕЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 77 стр. очаква одобрение

ОБЩУВАНЕ С БИЛИНГВИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД, СЛАБОВЛАДЕЕЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Билингвизъм (двуезичие) е владеенето и използването на два езика от даден индивид или общност, тоест съвместното функциониране на две езикови системи в речевото общуване
messi
0 0 0
ОБЩУВАНЕ С БИЛИНГВИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД СЛАБОВЛАДЕЕЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 0 стр. очаква одобрение

ОБЩУВАНЕ С БИЛИНГВИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД, СЛАБОВЛАДЕЕЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Билингвизъм (двуезичие) е владеенето и използването на два езика от даден индивид или общност, тоест съвместното функциониране на две езикови системи в речевото общуване
messi
0 0 0
ВЕРБАЛНО И НЕВЕРБАЛНО МИСЛЕНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО 110 стр.

ВЕРБАЛНО И НЕВЕРБАЛНО МИСЛЕНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО

В психологията на диагностицирането на специфичните нарушения в способността на учене е свързано с процеси, демонстриращи ученическите способности за изява.
messi
0 0 0
Проучване на вербалното и невербалното мислене при ученици с дислексия на развитието и сравняване 15 стр.

Проучване на вербалното и невербалното мислене при ученици с дислексия на развитието и сравняване

За изследване на вербалното мислене на ученици с дислексия и сравняване с деца с типично развитие, се използвани тестове: вербален тест за излишна дума,както и тест за асоциации.
messi
0 1 0
ПРИЕМАНЕ ОТХВЪРЛЯНЕ и ИНТЕРНАЛИЗИРАНИ и ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ при ДЕЦА в ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 34 стр.

ПРИЕМАНЕ – ОТХВЪРЛЯНЕ и ИНТЕРНАЛИЗИРАНИ и ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ при ДЕЦА в ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

В зависимост от своята проява проблемните поведения в детска възраст се разделят на две големи групи: екстернализирани и интернализирани.
messi
0 0 0
СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ 6 стр.

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

В класовете на масовото общообразователно училище се срещат деца, които не могат да усвояват учебния материал по основните предмети и влизат в групата на учениците с трайна неуспеваемост.
messi
0 1 0
ГРАМАТИЧНО ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО 109 стр.

ГРАМАТИЧНО ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО

През последните години се наблюдава значително нарастване на броя ученици, които срещат различни трудности в обучението в началния етап в училище.
messi
0 0 0
Ограмотяване при деца билингви с ромски майчин език 11 стр.

Ограмотяване при деца билингви с ромски майчин език

Билингвизмът (двуезичието) е широко разпространено явление в целия свят. През последните години развилият се процес на демократизация в световен мащаб подсили това явление – междуезиковите контакти зачестиха, даде се възможност за свободно общуване между
messi
0 1 0