Материали 1-2 от 2

Дистанционни методи 8 стр.

Дистанционни методи

Реферата представя накратко основните методи за изследване на земната повърхност чрез сателитни снимки. Разгледани са видовете заснемане, данните и факторите влияещи върху точността на информацията, както и областите на приложение на този вид изследвания.
adi.novakova
3 7 0