Материали 1-10 от 449

Бизнес план на фитнес център 19 стр. очаква одобрение

Бизнес план на фитнес център

Корпоративният фитнес клуб ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една по-добра продуктивност на служителите и в същото време ще редуцира общите им разходи.
messi
0 0
Бизнес план 23 стр. очаква одобрение

Бизнес план

Бизнес план за създаване на кафе-сладкарница Сладко изкушение. Съдържание: Резюме, фирмен профил, Мисия и цели, Анализ на пазара, Производство и технология, Предприемаческа стратегия,финансов анализ, заключение.
Cvet0mira
0 0
Стратегическо планиране 33 стр.

Стратегическо планиране

В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща продажбена система, позволяваща достигането на продуктите до потребителите на възможно най-ниски цени.
messi
0 0
Разграничаване обекта на прогнозиране от обекта на планиране 17 стр.

Разграничаване обекта на прогнозиране от обекта на планиране

“ДРУЖБА СТИЛ” АД гр. Варна е основано през 1957 година като държавно предприятие за производство на мъжки костюми, дамски манта и рокли с цел задоволяване на вътрешния пазар и износ за бившия СССР.
messi
0 0
Анализ планиране и прогнозиране на приходите на фирмата 43 стр.

Анализ, планиране и прогнозиране на приходите на фирмата

Извършването на стопански дейности от кооперацията е основа за постигане на икономическата й цел – определен обем печалба. Печалбата е вторичен резултат, формиран на базата на нейните приходи.
messi
0 0
ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА 20 стр.

ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА

Оснобни моменти. Обект на теоретично разглеждане са основните въпроси на планирането и анализа на приходите на търговските фирми в съответствие преди всичко с установената методология и методика за тяхното формиране 3 субектите на стопанската дейност - по
messi
0 0
Планиране на продажбите и производствена функция на фирмата 2 стр. очаква одобрение

Планиране на продажбите и производствена функция на фирмата

Прогнозирането на продажбите е ключов елемент в системата от планирането на предприятието.Прогноза за продажбите има решаващо значение в плановия процес,най-малко поради причините
messi
0 0