Материали 1-10 от 10

Стратегическо планиране 16 стр. очаква одобрение

Стратегическо планиране

В условията на постоянни промени в околната среда на организацията и на все по-острата конкуренция всеки мени­джър е заинтересован не само правилно да оцени ситуаци­ята в момента, но и да предвиди нейното бъдещо развитие.
messi
0 0 0
ПЛАНИРАНЕ И ВИДОВЕ ПЛАНИРАНЕ 12 стр. очаква одобрение

ПЛАНИРАНЕ И ВИДОВЕ ПЛАНИРАНЕ

Планирането е опит да се види развитието на организацията за определен бъдещ период от време. То се превръща в средство за намаляване на риска, свързан с предстоящите дейности.
messi
0 0 0
Бизнес план на фитнес център 19 стр. очаква одобрение

Бизнес план на фитнес център

Корпоративният фитнес клуб ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една по-добра продуктивност на служителите и в същото време ще редуцира общите им разходи.
messi
0 0 0
Бизнес план 23 стр.

Бизнес план

Бизнес план за създаване на кафе-сладкарница Сладко изкушение. Съдържание: Резюме, фирмен профил, Мисия и цели, Анализ на пазара, Производство и технология, Предприемаческа стратегия,финансов анализ, заключение.
Cvet0mira
0 0 0
Стратегическо планиране 33 стр.

Стратегическо планиране

В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща продажбена система, позволяваща достигането на продуктите до потребителите на възможно най-ниски цени.
messi
0 0 0
Разграничаване обекта на прогнозиране от обекта на планиране 17 стр.

Разграничаване обекта на прогнозиране от обекта на планиране

“ДРУЖБА СТИЛ” АД гр. Варна е основано през 1957 година като държавно предприятие за производство на мъжки костюми, дамски манта и рокли с цел задоволяване на вътрешния пазар и износ за бившия СССР.
messi
0 0 0
Анализ планиране и прогнозиране на приходите на фирмата 43 стр.

Анализ, планиране и прогнозиране на приходите на фирмата

Извършването на стопански дейности от кооперацията е основа за постигане на икономическата й цел – определен обем печалба. Печалбата е вторичен резултат, формиран на базата на нейните приходи.
messi
0 0 0