Материали 1-7 от 7

Изследване на робот модел Аdept 1850 13 стр.

Изследване на робот модел Аdept 1850

В програмния продукт Robotassist има голям набор от под менюта. Всяко едно от тях включва различни видове изследвания и приложения свързани с предварително поставен модел на робот. Като не е задължително този модел да бъде на реално съществуващ робот...
silviQ
0 0 0
Изследване на робот модел FANUC 1 14 стр.

Изследване на робот модел FANUC 1

В програмния продукт Robot assist има голям набор от под менюта . Всяко едно от тях включва различни видове изследвания и приложения свързани с предварително поставен модел на робот. Като не е задължително този модел да бъде на реално съществуващ робот.
aronn
2 3 0
Френдроботи - инфомационните и комуникационни технологии в ежедневието ни след 10 години 1 стр.

Френдроботи - инфомационните и комуникационни технологии в ежедневието ни след 10 години

Информационните технологии са група технологии, предназначени за събиране, обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и числена информация. Френдроботите са приятели на човека...
gecata_maina
1 0 0