Материали 1-10 от 34

Влияние на променливата степен на сгъстяване върху мощностните показатели на ДВГ 22 стр.

Влияние на променливата степен на сгъстяване върху мощностните показатели на ДВГ

Стремежът в развитието на съвременните двигатели е постигане на оптимални икономични, екологични и ефективни показатели...
rusev02
26 7
Газоразпределителен механизим 12 стр.

Газоразпределителен механизим

Предназначение на Газоразпределителен механизъм (ГРМ): Предназначението на газоразпределителния механизъм е да пропусне прясна горивна смес в цилиндрите на двигателя или на въздух и да изпусне обработилите газове...
lubega
40 2
Газоразпределителен механизъм 25 стр.

Газоразпределителен механизъм

Предназначението на газоразпределителният механизъм е да пропусне прясна горивна смес в цилиндрите на двигателя (в бензиновите и газовите двигатели) или на въздух (в дизеловите двигатели) и да изпусне отработените газове...
lubega
71 3