Материали 1-10 от 10

Общи морфологични категории - число и род 8 стр.

Общи морфологични категории - число и род

Граматичната категория число - тя е универсална - присъща е както на имената, така и на глагола. В типологично отношение при имената тя е морфологична с ясно изразена парадигма и флексии за множествено число...
cblock
0 1 0
Обща характеристика н аглаголната система на българския език 22 стр.

Обща характеристика н аглаголната система на българския език

Морфологията е наука за думата като словоформа, т.е. за формите на думите и за граматичните значения, които се свързват с тях; за граматичните категории, обединяващи сродните граматични значения...
nerven
0 0 0
Обща характеристика н аглаголната система на българския език 22 стр.

Обща характеристика н аглаголната система на българския език

Морфологията е наука за думата като словоформа, т.е. за формите на думите и за граматичните значения, които се свързват с тях; за граматичните категории, обединяващи сродните граматични значения...
ndoe
0 0 0