Материали 1-9 от 9

МЕТАЛУРГИЯ НА БЪЛГАРИЯ 15 стр.

МЕТАЛУРГИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Металургията е един от най – значимите отрасли в промишлеността с голямо структороопределящо и районообразуващо значение, защото металургичните предприятия се превръщат в ядра, около които се формират мощни териториално - промишлени комплекси.
messi
0 0 0
Видове медни сплави обработвани чрез пластична деформация и диаграми на състоянието им 26 стр.

Видове медни сплави обработвани чрез пластична деформация и диаграми на състоянието им.

Медта е метал с атомна маса 63,54 и плътност 8,9 g/cm2. Температурата и на топене е 10830С. Медта има висока електро- проводимост, пластичност и топлопроводност.
aronn
2 1 0
Диаграми на състоянията на двукомпонентни сплави 13 стр.

Диаграми на състоянията на двукомпонентни сплави

Сплавите са материали, получени чрез смесване на два или повече химични елемента (метали и неметали). Те се използват за изработване на различни детайли поради по-добрите си физико-механични, химични и др. свойства. Структурата и свойствата на сплавите...
dannyboy
7 1 0
Съвременни методи за заваряване в течно състояние 29 стр.

Съвременни методи за заваряване в течно състояние

Заваряването е процес, чрез който се получава монолитно съединение от заварявани части. Между заваряваните части се получават атомно-молекулярни връзки, осигуряващи непрекъснатост на структурата в зоната на заваръчния шев...
cblock
6 2 0
Биосорбция на тежки метали 9 стр.

Биосорбция на тежки метали

Ролята на различните видове морски водорасли е разглеждана в много научни публикации. Множество изследвания са посветени на абсорбция на тежки метали pb, cd, cu, ni, co, zn, co, cr от кафяви водорасли. определен е абсорбционният им капацитет...
ivan40
19 0 0