Материали 1-8 от 8

LCD дисплеи 24 стр.

LCD дисплеи

Tечните кристали са по-близо до течно състояние отколкото до твърдо. Tрябва им определено количество топлина за да се превърнат от твърдо състояние в течен кристал, а при по силно загряване се превръщат от течен кристал в реална течност...
nerven
0 1 0
LCD дисплеи 24 стр.

LCD дисплеи

Tечните кристали са по-близо до течно състояние отколкото до твърдо. Tрябва им определено количество топлина за да се превърнат от твърдо състояние в течен кристал, а при по силно загряване се превръщат от течен кристал в реална течност...
ivan40
0 0 0
Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло състоящо се от три високоговорителя нискочестотен средночестотен и високочестотен и пасивна мембрана 5 стр.

Определяне на нискочестотните параметри на озвучително тяло, състоящо се от три високоговорителя (нискочестотен, средночестотен и високочестотен) и пасивна мембрана

Високоговорителите са електроакустични преобразуватели, позволяващи да се получат акустични трептения в резултат на въздействието на електрически сигнали...
messi
8 1 0
Кодиране на източника MPEG - 2 13 стр.

Кодиране на източника MPEG - 2

В цифровата телевизия аналоговите видеосигнали се преобразуват и се обработват, съхраняват и предават в цифрова форма. Обратното им превръщане в аналогови сигнали става непосредствено преди самото възпроизвеждане...
messi
29 2 0
Основни параметри на тв изображение 2 стр.

Основни параметри на тв изображение

Черно - бяло изображение - 2d, цветно изображение – y, cb, cr – имаме минимум 3 компонента на пиксел и отделно още 2 по координатите – общо 5. Това много мерно пространство предлага много широка честотна лента....
admin
3 0 0
Проектиране на високоговорител с пасивна мембрана 32 стр.

Проектиране на високоговорител с пасивна мембрана

Резонантна честота f0. това е честотата, при която модулът на пълното входно електрическо съпротивление на високоговорителя получава своя максимум при възходящо изменение на честотата....
admin
5 0 0