Материали 1-10 от 329

Политика и власт 6 стр.

Политика и власт

Политика Политика има всеобщ характер. Това означава, че засяга всички сфери на обществения живот. Политика има в държавата, в партиите, във всички обществени организации, в семейството. Връзката м/у политика и власт е свързана с обстоятелството, че вл
misha88
0 0
Бъртранд Ръсел 1872-1970 Индивидуални и обществени аспекти на властта 5 стр.

Бъртранд Ръсел (1872-1970). Индивидуални и обществени аспекти на властта

Един от най-големите енциклопедисти на ХХ век. Философ, математик, логик и изследовател в областта на политическите науки, произхожда от средите на либералната английска аристокрация, рано останал без родители, той израства под настойничеството на...
gecata_maina
0 2
Организиране на дейността в управлението на агенция за социално подпомагане АСП 23 стр.

Организиране на дейността в управлението на агенция за социално подпомагане (АСП)

Представяне на административната единица. Агенцията за социално подпомагане (АСП) е изпълнителна агенция - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика...
daniche90
0 1
Печат и политика в следосвобожденска България 7 стр.

Печат и политика в следосвобожденска България

Печат и пол Печат и политика в следосвобожденска България Печат и политика в следосвобожденска България Печат и политика в следосвобожденска Българияитика в следосвобожденска България...
daniche90
0 0