Материали 1-10 от 10

ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ 9 стр.

ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

Кандидати за президент и вицепрезидент могат да издигат политическите партии и коалициите на политически партии чрез лицата, които ги представляват, или не по-малко от 15 000 избиратели чрез инициативен комитет.
messi
0 0 0
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАЦИЯ 33 стр.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАЦИЯ

Външната политика е общият курс на държавата в между¬народните й отношения. Тя определя целите и задачите на държавата в отношенията й с други държави и народи, както и формите и методите на тази дейност в мирно и военно време.
messi
0 0 0
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА 41 стр.

“ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА”

Външната политика е общия курс на държавата в международните й отношения. Тя определя целите и задачите на държавата в отношенията й с други държави , народи и международни организации.
messi
0 0 0
КУРСОВА РАБОТА ПО ПОЛИТОЛОГИЯ 8 стр.

КУРСОВА РАБОТА ПО ПОЛИТОЛОГИЯ

При КР по политология темите, пряко или косвено, са свързани с политиката. Което означава, че се отнасят до проблеми, чието решение включва, изисква, невъзможно е без, използване на държавната власт.
messi
0 0 0