Материали 1-10 от 21

Пазарна структура и конкурентност 12 стр.

Пазарна структура и конкурентност

Пазарът е сбор от купувачи и продавачи, взаимодействащи помежду си, като в резултат се осъществява размяна на ценности помежду им с цел извличане на взаимна изгода. Пазарът има две страни - купувачи...
cblock
0 0
Индустриалната политика в България след 1990г възможности и проблеми 12 стр.

Индустриалната политика в България след 1990г. – възможности и проблеми

Преходът на индустриалната политика след 1990г. и промяната от централно планирано към пазарно стопанство предизвика известни особености в политиката на страните от Централна и Източна Европа и тяхната икономика...
aronn
0 0
Размерната структура на предприятията в България 16 стр.

Размерната структура на предприятията в България

Описва тенденциите в размерната структура на предприятията в България и възможностите на икономическата политика за преодоляване на диспропорциите в размерната структура...
lubega
0 1
Индустриалните отношения ИО в България 35 стр.

Индустриалните отношения (ИО) в България

Наченките на съвременните индустриални отношения у нас могат да се търсят във времето след 1989 г. и съпътстващите го бурни икономически, политически и социални процеси...
rusev02
0 0
Мисия и цели на организацията 15 стр.

Мисия и цели на организацията

Мисията на фирмата очертава преди всичко насоките и параметрите на развитие на фирмата. Тя е тясно обвързана с философията, визията и културата на фирмата. Тя осигурява основата и очертава рамките за полагане на стратегическите цели...
daniche90
0 0
Индустриалните отношения и в частност колективен трудов договор 12 стр.

Индустриалните отношения и в частност колективен трудов договор

Браншовото колективно договаряне като важна съставна част от колективното трудово договаряне и социалния диалог, насърчава и подпомага неговото провеждане...
ivan40
0 0
Промяна в организационната култура на БТ 8 стр.

Промяна в организационната култура на БТ

Организационната култура и свързаните с нея проблеми са една съставна част от управляването на психологията в организациите. Проучванията, които се правят в тази връзка се увеличават все повече, но те не разясняват напълно понятието...
messi
0 0
Организационна структура на фирмата на примера на търговска фирма quotИрис дизайнquot ООД 73 стр.

Организационна структура на фирмата на примера на търговска фирма "Ирис дизайн" ООД

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. Нарастващите изисквания пред ефективността на българските организации, формират повишен интерес към проблемите на управлението на човешките ресурси...
silviQ
0 0
Разработени въпроси по Индустриални отношения 25 стр.

Разработени въпроси по Индустриални отношения

Трудовите конфликти – първопричина за възникване на индустриалните отношения. Понятието "индустриални отношения" за пръв път се появява в Англия, а в началото на 20 век – и в САЩ...
nerven
0 0
Съвременни методи и системи по организация на трудовите процеси в индустриалните предприятия 23 стр.

Съвременни методи и системи по организация на трудовите процеси в индустриалните предприятия

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
nerven
0 0