Материали 1-10 от 98

Вода Свойства на водата 6 стр.

Вода. Свойства на водата

Водата е химично съединение, течност без мирис цвят. С ъгъл между валентните връзки кислород-водород 109 28 мин. Покрива около 71% от повърхността на земята и е съсредоточена главно в океаните и другите големи водни басейни - 97% е солена морска вода...
gecata_maina
0 0
Дидактиката на природознанието и родинознанието като педагогическа наука и връзката и с други науки 1 стр.

Дидактиката на природознанието и родинознанието като педагогическа наука и връзката и с други науки

Дидактиката на ри п се отнася към педагогическите науки.осн.задача е да конкретизира общите педагог. закономерности, да ги уточни и допълни.
dannyboy
0 0
Екскурзията - специфична организационна форма на обучение 2 стр.

Екскурзията - специфична организационна форма на обучение

Екскурзията - организационна форма на обучение, при която учениците непосредствено изучават предметите и явленията в тяхната естествена среда. Тя внася разнообразие в обучението, прави го по-интересно и желано...
aronn
0 0