Материали 1-10 от 236

Адам Смит методология в изследванията теория на пазара разделение на труда теория за стойността 17 стр. очаква одобрение

Адам Смит – методология в изследванията, теория на пазара, разделение на труда, теория за стойността

Адам Смит е шотландски философ и икономист, известен с авторството на “Богатството на нациите”, която полага основите на съвременната икономика.
messi
0 0
Критичен анализ върху монетарната теория на Милтън Фридмън 10 стр. очаква одобрение

Критичен анализ върху монетарната теория на Милтън Фридмън

Монетаризмът е най-зрялата проява на неолиберализма (или неоконсерватизма, както е наричан още в САЩ) в Америка, придобиваща голямо влияние в края на 70-те и 80-те години на XX век.
messi
0 0
Принос на Нобеловите лауреати в световната икономика 18 стр.

"Принос на Нобеловите лауреати в световната икономика"

Повече от един век, всяка година светът очаква да разбере кои учени, писатели и политици от цял са новите носители на Нобеловите награди, придружени от 10 млн. шведски крони, или около 1 милион щатски долара.
messi
0 0
Двата препъни камъка в теорията на Дейвид Рикардо 11 стр.

Двата „препъни камъка” в теорията на Дейвид Рикардо

Монистичните си позиции за стойността Рикардо развива, опирай¬ки се на теорията на Смит. Той възприема от него възгледа, че стоките притежават потребителна стойност и разменна стойности и прави за-дълбочен анализ на тяхното отношение към мярката на стойно
messi
0 0
Сивата икономика на България източници и противодействие 55 стр.

Сивата икономика на България – източници и противодействие

С бързите промени в световната икономика през последното десетилетие и необходимостта от динамични структурни реформи в Европа и по-специално в страните в преход, изследванията на икономиката в сянка придобиват особена популярност.
messi
0 0
Модели за организационно съвършенство 90 стр. очаква одобрение

Модели за организационно съвършенство

Движещата сила на тези промени са комуникационните и информацион-ни технологии. Новите възможности за генериране и предоставяне на инфор-мация променят начина на живот, на работа и мислене.
messi
0 0