Материали 1-10 от 229

Модели за организационно съвършенство 90 стр. очаква одобрение

Модели за организационно съвършенство

Движещата сила на тези промени са комуникационните и информацион-ни технологии. Новите възможности за генериране и предоставяне на инфор-мация променят начина на живот, на работа и мислене.
messi
0 0
Немска историческа школа 5 стр.

Немска историческа школа

Появяването на Немската историческа школа е свързано с икономическото развитие на Германия, както и с влиянието на определени исторически факти. Корените и могат да се търсят в материалните условия на живот на германските народи и техните исторически трад
monieka
0 0
Монетаризъм - кризисните процеси от 1974-1975 г 7 стр.

Монетаризъм - кризисните процеси от 1974-1975 г

Кризисните процеси от 1974-1975 г. стимулираха по осoбен начин интереса към монетаризма. Защо? Основи на монетаризма се полагат в средата на 50-те години на 20 век. Това е времето на неокласическия ренесанс, белязан от титаничната борба между...
aronn
0 2
Влияние на идеите и възгледите на Самюъл Хънтингтън върху развитието на икономическата теория 12 стр.

Влияние на идеите и възгледите на Самюъл Хънтингтън върху развитието на икономическата теория

Самюъл Хънтингтън - политолог, социолог, историк, геостратег, професор и директор на Института за стратегически изследвания на Харвардския университет. През 1993 г. публикува своята статия "Сблъсък на цивилизациите?"...
cblock
0 0
Математическа школа -представители методология и обща характеристика Възгледи на Леон Валрас за общото икономическо равновесие 12 стр.

Математическа школа -представители, методология и обща характеристика. Възгледи на Леон Валрас за общото икономическо равновесие

Лозанската школа, известна още като математическа, въз- никва в началото на седемдесетте години на 19 век. С излизането на труда през 1874 на нейния основоположник Леон Валрас ...
rusev02
0 0
Сравнителна характеристика между У Пети А Смит Д Рикардо по въпросите за стойността работната заплати и рентата 10 стр.

Сравнителна характеристика между У. Пети, А. Смит, Д. Рикардо по въпросите за стойността, работната заплати и рентата

Проблемите, свързани със стойността, работната заплата и рентата са особено значими след разпада на феодалната система и навлизане на нови, капитало – базирани отношения след 17 век...
gecata_maina
0 0