Материали 1-10 от 10

РЕАЛНИ ОПЦИИ - ДЪГА 9 стр. очаква одобрение

РЕАЛНИ ОПЦИИ - ДЪГА

Когато говорим за технологична непределеност то безрисковия лихвен процент е подходящ за дисконтиране на паричните потоци във всеки от трите периода, понеже те не зависят от пазарните фактори (по условие).
messi
0 0 0
РЕАЛНИ ОПЦИИ 0 стр. очаква одобрение

РЕАЛНИ ОПЦИИ

Нормата на възвръщаемост на произволна ценна книга е случайна разходка, независимо от паричните потоци които тя генерира, стига инвеститорите да разполагат с цялата информация за тези парични потоци.
messi
0 0 0
КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ 2014 2 стр. очаква одобрение

КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ 2014

Поведенческата икономика е един от новите дялове на икономическата теория, който набира все по-голяма популярност. Тема на вашата писмена разработка е решаване на Казус от областта на Поведенческата икономика.
messi
0 0 0