Материали 1-10 от 10

Характеристика на дистрибуционната политика на АромаАД 10 стр.

Характеристика на дистрибуционната политика на “Арома”АД

Целият стопански живот е непрекъснато движение на суровини и материали към производителите на готови продукти и от производителите към крайните потребители...
gecata_maina
0 1 0
Аспекти на тоталната дистрибуция 5 стр.

Аспекти на тоталната дистрибуция

През последните години промените в производствените структури, отразяващи се върху търговията и индустрията, станаха причина за търсенето на нови транспортни сервизи за доставки и физическата дистрибуция, съчетана с масовото...
cblock
0 0 0
Казус по дистрибуционна политика 11 стр.

Казус по дистрибуционна политика

Представете алтернативни варианти за позициониране на вендинг автоматите за продажбата на безалкохолни напитки. Определяне на фирмената позиция и атрактивност на отрасъла е изключително важна техника за портфейлен анализ чрез разграничаване на...
messi
0 0 0