Материали 1-10 от 15

Проблеми на българската авиация в Европейския съюз 18 стр.

Проблеми на българската авиация в Европейския съюз

Всеки вид транспорт има определени технико-икономически особености, т.е. предимства и недостатъци в сравнение с другите видове транспорт. Те определят мястото на съответния вид транспорт в транспортната система...
dannyboy
0 0
Aнализ на причините за значимостта на българското въздушно пространство и характеристика на развитието на българския въздушен транспорт 99 стр.

Aнализ на причините за значимостта на българското въздушно пространство и характеристика на развитието на българския въздушен транспорт

Географското положение на България я поставя на кръстопът спрямо Европа, Азия и Африка и определя нейното стратегическо място на политическата карта на Европа и Балканския полуостров, спрямо райони богати на суровини и световни пазари...
the_magicer
0 0
Пролеми на българската авиация в Европейския съюз 76 стр.

Пролеми на българската авиация в Европейския съюз

Влизането на България в ЕС е определящ фактор за развитието на българската авиация. Затварянето на Глава “Транспорт” от преговорите за членство и модернизирането на българските летища до постигане на условия, отговарящи на европейските стандар
daniche90
0 0
Българското самолетостроене 95 стр.

Българското самолетостроене

Част 1. Професор инж. Цветан Лазаров и българското самолетостроене 1.1. Самолетите на проф. Лазаров………………………………………………………………………3 1.2. Самолет ДАР-6………………………………………………………………………………….………….12
Danielking
0 0
НЛО 15 стр.

НЛО

Съществува ли всъщност НЛО (Неидентифициран Летящ Обект)? НЛО или неидентифициран летящ обект е термин, с който се означава всеки летящ обект, който, на първо време, не може да бъде непосредствено идентифициран...
the_magicer
27 4