Материали 1-10 от 10

Пролеми на българската авиация в Европейския съюз 76 стр.

Пролеми на българската авиация в Европейския съюз

Политиката на България по отношение на летищната инфраструктура цели създаването на равнопоставени условия за конкуренция между летищата чрез повишаване на ефективността от тяхното използване.
messi
0 0 0
Aнализ на причините за значимостта на българското въздушно пространство и характеристика на развитието на българския въздушен транспорт 100 стр.

Aнализ на причините за значимостта на българското въздушно пространство и характеристика на развитието на българския въздушен транспорт

Още от древни времена България е основен кръстопът за пътуване, преминаване на войски и транспортиране на стоки, свързващ Западна Европа и Близкия изток.
messi
0 0 0
Проблеми на българската авиация в Европейския съюз 18 стр.

Проблеми на българската авиация в Европейския съюз

Всеки вид транспорт има определени технико-икономически особености, т.е. предимства и недостатъци в сравнение с другите видове транспорт. Те определят мястото на съответния вид транспорт в транспортната система...
dannyboy
0 0 0
Aнализ на причините за значимостта на българското въздушно пространство и характеристика на развитието на българския въздушен транспорт 99 стр.

Aнализ на причините за значимостта на българското въздушно пространство и характеристика на развитието на българския въздушен транспорт

Географското положение на България я поставя на кръстопът спрямо Европа, Азия и Африка и определя нейното стратегическо място на политическата карта на Европа и Балканския полуостров, спрямо райони богати на суровини и световни пазари...
the_magicer
0 0 0
Пролеми на българската авиация в Европейския съюз 76 стр.

Пролеми на българската авиация в Европейския съюз

Влизането на България в ЕС е определящ фактор за развитието на българската авиация. Затварянето на Глава “Транспорт” от преговорите за членство и модернизирането на българските летища до постигане на условия, отговарящи на европейските стандар
daniche90
0 0 0
Българското самолетостроене 95 стр.

Българското самолетостроене

Част 1. Професор инж. Цветан Лазаров и българското самолетостроене 1.1. Самолетите на проф. Лазаров………………………………………………………………………3 1.2. Самолет ДАР-6………………………………………………………………………………….………….12
Danielking
0 0 0