Материали 1-10 от 10

Проект за нов продукт на марка пиво 17 стр.

Проект за нов продукт на марка пиво

Загорка е търговска марка българска бира, тип лагер, която се произвежда от пивоварната „Загорка”АД, гр.Стара Загора, собственост на международната пивоварна компания „Хайнекен”.
messi
0 0 0
Фирмена култура 5 стр.

Фирмена култура

Културата като понятие и практика е известна още от дълбока древност, но чак през последните години става актуален въпрос, на който се обръща много сериозно внимание във всяка уважаваща себе си фирма или организация.
messi
0 0 0
Доклад на вътрешната и външната среда на Виваком 8 стр.

Доклад на вътрешната и външната среда на "Виваком"

Управляването на дадена фирма или компания в днешно време е голямо предизвикателство за много собственици, ръководители и мениджъри поели риска да продължат да работят и да се развиват, особено в условията на икономическата криза, която през последните го
messi
0 0 0
Характеристика на дейността на фирма 19 стр.

Характеристика на дейността на фирма

Днес, в концепция за управление на организацията все повече се обръща внимание на човека, като ключов ресурс на компанията и на създаването на условия за развитие на неговия потенциал и способности от страна на мениджърите на компанията.
messi
0 0 0
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ 15 стр.

„МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ”

Малките и средните предприятия нямат възможностите, които имат големите (в повечето случаи те нямат счетоводни, юридически отдели, техният персонал е ограничен), което ги поставя в много по-затруднено положение и намалява тяхната конкурентноспособност, ко
messi
0 0 0
Изследване на обкръжението в което фирма за минерална вода оперира 9 стр.

Изследване на обкръжението, в което фирма за минерална вода оперира

Фирма „Девин” е основана през 1992г. като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 година компанията е акционерно дружество със 100% частен капитал.
messi
0 0 0
ИКЕА - да се разширява ли чрез франчайзинг продаване на права към южноамериканския пазар 10 стр.

ИКЕА - да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към южноамериканския пазар?

В началото на 2003 г. Ингвар Кампард, основателя на шведския гигант за продажби на мебели на дребно – IKEA, е загрижен, че неговата фирма може би се разраства твърде бързо.
messi
0 0 0
Характеристика на фирмата и обекта на планиране 12 стр.

Характеристика на фирмата и обекта на планиране

“МОТОТОМ” ООД гр.Добрич е регистрирано с решение № 855 от 08.04.1998 г. на Добричкия Окръжен съд по фирмено дело № 1640 по опис за 1994 г.със седалище и адрес на управление – град Добрич, бул. “25-ти септември” №6.
messi
0 0 0
Създаване на малки и средни предприятия 15 стр.

Създаване на малки и средни предприятия

За изчерпателно и точно представяне на проблематиката ще се разгледа проблема за същността на явленията “предприемач” и “предприемачество”, тяхното развитие във времето, както и на значението на предприемаческата култура.
messi
0 0 0
Проведен стаж във фирма от гр София 26 стр.

Проведен стаж във фирма от гр. София

Фирма ЕТ “S&L Conult” със седалище град Варна е учредена с решение на ОБНС гр. Варна, взето с протокол №11/02.07.1989г. Дружеството е регистрирано с решение №198/13.08.1989г. на Варненския окръжен съд.
messi
0 0 0