Материали 1-10 от 264

Характеристика на фирмата и обекта на планиране 12 стр.

Характеристика на фирмата и обекта на планиране

“МОТОТОМ” ООД гр.Добрич е регистрирано с решение № 855 от 08.04.1998 г. на Добричкия Окръжен съд по фирмено дело № 1640 по опис за 1994 г.със седалище и адрес на управление – град Добрич, бул. “25-ти септември” №6.
messi
0 0
Създаване на малки и средни предприятия 15 стр.

Създаване на малки и средни предприятия

За изчерпателно и точно представяне на проблематиката ще се разгледа проблема за същността на явленията “предприемач” и “предприемачество”, тяхното развитие във времето, както и на значението на предприемаческата култура.
messi
0 0
Проведен стаж във фирма от гр София 26 стр.

Проведен стаж във фирма от гр. София

Фирма ЕТ “S&L Conult” със седалище град Варна е учредена с решение на ОБНС гр. Варна, взето с протокол №11/02.07.1989г. Дружеството е регистрирано с решение №198/13.08.1989г. на Варненския окръжен съд.
messi
0 0
Относно причините за натиск и стрес в Циментов завод Златна Панега 13 стр.

Относно причините за натиск и стрес в Циментов завод "Златна Панега"

Стресът представлява реакцията на физиологична или психична възбуда, възникнала първоначално в резултат на повишени изисквания от външната среда, която предизвиква трайни неблагоприятни последствия върху телесните и психичните функции на индивида.
messi
0 0
Анализ на капитала на предприятието 14 стр.

Анализ на капитала на предприятието

Капиталовата структура на фирмата е една от най-дискусионните области във финансите. Целта на тази статия е да представи съвременните теоретични модели1 обясняващи поведението на фирмите при нейното формиране.
messi
0 0
Ресторант София в Токио - едно ново предизвикателство пред Компанията Мейджи 19 стр.

Ресторант София в Токио - едно ново предизвикателство пред Компанията Мейджи

Компанията МЕЙДЖИ винаги е имала водеща роля на японския пазар. Тя е най-големият производител на млечни продукти в Япония като мляко, сирена, сладолед и още много здравословни храни.
messi
0 0
Обосновка на управленски решения за оптимизиране размера на производствено-стопанската дейност на предприятието 17 стр.

Обосновка на управленски решения за оптимизиране размера на производствено-стопанската дейност на предприятието

Предмета на дейност на дружеството е производство и бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки и вина, вътрешна и външна търговия, сделки и дейности във връзка с изброените, незабранени със закон, които дружеството ще извършва в страната и чужбина.
messi
0 0
АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯТА НА СТОПАНСКАТА ЕДИНИЦА 7 стр.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ (ПОСТЪПЛЕНИЯТА) НА СТОПАНСКАТА ЕДИНИЦА

Чрез всяка дейност стопанската единица реализира приходи. Те се формират по различен начин при отделните дейности. В тър¬говските дейности приходите са резултат от продажбата на сто¬ки и извършването на материални услуги.
messi
0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВА БАЗА ЗА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ В УНИВЕРСАЛ-ПЗ-2002 ЕООД РУСЕ 78 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВА БАЗА ЗА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ В “УНИВЕРСАЛ-ПЗ-2002” ЕООД – РУСЕ

Изключително важно е за компанията високото качество на предлаганата продукция. Като се вземат предвид и краткотрайният живот на входните продукти и суровини, това налага специфични и строги изисквания, които трябва да се спазват в производствения отдел.
messi
0 0