Материали 1-10 от 10

Приложение на принципа на абстракцията за построяване на множеството на реалните числа 9 стр.

Приложение на принципа на абстракцията за построяване на множеството на реалните числа

В предния параграф установихме, че операцията умножение в z не притежава обратна алгебрична операция. Затова си поставяме следната задача: да се построи ново множество от числа, което да включва в себе си множеството z...
aronn
0 0 0
СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕТП И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕТУ 61 стр.

СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕТП И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕТУ

Моделът е, изкуствено и с определена цел, създаден образ на реален обект или на отделни негови елементи или особености като.........
aronn
12 2 0
Измерване на ефективността 15 стр.

Измерване на ефективността

Акцентът е върху разликата в стойностите за ефективност, получени с помощта на тези стандарти при оценяване на работните показатели на един стандартен индукционен двигател с кафезен ротор...
messi
3 0 0
Метод на най-малките квадрати 16 стр.

Метод на най-малките квадрати

Методът на най-малките квадрати е един от най-разпространените методи за анализ на статистически данни и заема особено място в развитието на науката ....
the_magicer
34 0 0