Материали 1-10 от 10

ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 5 стр. очаква одобрение

ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейският съюз представлява нещо повече от конфедерация, но той не е федерална държава. Всъщност той е структура от нов тип, която не влиза в нито една традиционна правна категория. Основава се на уникална в историята политическа система, която е в неп
messi
0 0 0
Еволюцията в теоретичните възгледи за ролята на международната търговия 14 стр.

Еволюцията в теоретичните възгледи за ролята на международната търговия

Динамиката в развитието на съвременното общество и навлизането на качествено все по-нови технологии в информационно-комуникационната сфера, в производството на стоки и услуги, в прилагането на управленски и консултантски дейности, налага промяна в начина
messi
0 0 0
БЪЛГАРИЯ И СЛОВЕНИЯ 15 стр.

БЪЛГАРИЯ И СЛОВЕНИЯ

Страната е разположена в най-северозападните части на Балканския полуостров. Граничи с Италия, Австрия, Унгария и Хърватска. Има брегова линия с Адриатическо море от 48 км. Площта й е 20.25 хил. кв. км.
messi
0 0 0
Начало на дипломатическите отношения между България и Великобритания 8 стр.

Начало на дипломатическите отношения между България и Великобритания

Още преди Освобождението Великобритания открива свои консулства в редица български градове в тогавашната Османска империя. През 1853 г. Англия разкрива свое консулство във Варна, най-големия пристанищен град по българското черноморско крайбрежие, където з
messi
0 0 0
Сътрудничество и международни режими 10 стр.

Сътрудничество и международни режими

Сътрудничеството трябва да се разграничава от хармонията. Хармонията се отнася за ситуация, при която политиката на актьорите ( водена с цел постигане на техния собствен интерес без да се интересуват от другите ) автоматично улеснява постигането на целит
messi
0 0 0
Икономически и политически отношения между Република България и Република Словения 16 стр.

Икономически и политически отношения между Република България и Република Словения

През последните години бяха реализирани много контакти на всички нива, между всички власти /политическа, икономическа, законодателна, социална, културна и т.н./ на двете страни.
messi
0 0 0
СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ 19 стр.

СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ

Възникването на СИЗ е станало още в древността, като тогава те са били известни под формата на свободни пристанища, които са били създадени с цел да защитават интересите на търговците от строгите данъци и политическата несигурност.
messi
0 0 0