Материали 1-10 от 611

Начало на дипломатическите отношения между България и Великобритания 8 стр.

Начало на дипломатическите отношения между България и Великобритания

Още преди Освобождението Великобритания открива свои консулства в редица български градове в тогавашната Османска империя. През 1853 г. Англия разкрива свое консулство във Варна, най-големия пристанищен град по българското черноморско крайбрежие, където з
messi
0 0
Сътрудничество и международни режими 10 стр.

Сътрудничество и международни режими

Сътрудничеството трябва да се разграничава от хармонията. Хармонията се отнася за ситуация, при която политиката на актьорите ( водена с цел постигане на техния собствен интерес без да се интересуват от другите ) автоматично улеснява постигането на целит
messi
0 0
Икономически и политически отношения между Република България и Република Словения 16 стр.

Икономически и политически отношения между Република България и Република Словения

През последните години бяха реализирани много контакти на всички нива, между всички власти /политическа, икономическа, законодателна, социална, културна и т.н./ на двете страни.
messi
0 0
СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ 19 стр.

СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ

Възникването на СИЗ е станало още в древността, като тогава те са били известни под формата на свободни пристанища, които са били създадени с цел да защитават интересите на търговците от строгите данъци и политическата несигурност.
messi
0 0
НАТО И МИРА НА БАЛКАНИТЕ 62 стр.

„НАТО И МИРА НА БАЛКАНИТЕ”

Политикогеографските изменения, осъществени в страните на Югоизточна Европа, са обусловени от съществено преобразуване на икономическите, социалните и политическите структури.
messi
0 0
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ В СЪВРЕМЕННОТО СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 102 стр.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ В СЪВРЕМЕННОТО СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Глобализацията и развитието на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб, който засяга всяка една национална структура в политически, икономически и социален аспект.
messi
0 0
Съвременната световна финансова криза обективни и субективни измерения 11 стр.

Съвременната световна финансова криза – обективни и субективни измерения

Криза е терминът, който е сред най-често използваните през последните няколко години в икономическите новини не само у нас, а по принцип.
messi
0 0
Формиране на антихитлеристката коалиция 28 стр.

Формиране на антихитлеристката коалиция

С нападението си над Съветския съюз Хитлер разпалва най–мащабната сухопътна война в историята на човечеството. Ужасите й са безпрецедентни дори в сравнение с варварството, съпровождало предишните европейски конфлик-ти.Принудителното включване на СССР във
messi
0 0