Материали 1-10 от 448

Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 20092011г 16 стр. очаква одобрение

Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009/2011г.

Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата
messi
0 0
Статистическо изучаване на труда 22 стр. очаква одобрение

Статистическо изучаване на труда

Трудът безспорно е ключов производствен фактор както на микроикономическо, така и на макроикономическо ниво. От позицията на отделните производители например без него реално няма как да бъде осъществено производство
messi
0 0