Материали 1-10 от 444

Есе на тема quotЗа българската организационно-културна спецификаquot при профПаунов 4 стр.

Есе на тема "За българската организационно-културна специфика" при проф.Паунов

На национално равнище (макроравнище) ценностите, свързани с труда, са представени най-добре от Хофстеде, който е един от най-видните изследователи на различията в националните култури...
nerven
0 1
Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009-2011г 16 стр.

Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009-2011г.

Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата...
ivan40
0 0