Материали 1-10 от 10

Ценова политика 7 стр.

Ценова политика

1. Коментирайте следното твърдение: “Законите за търсенето и предлагането може да са верни в дългосрочна перспектива, но те не могат да помогнат на купувачите и продавачите при взимане на спешни решения на какви цени да оферират и какви цени да приемат”
messi
0 0 0
Ценова политика на Пловдив-БТ АД 81 стр.

Ценова политика на „Пловдив-БТ” АД

Ценообразуването заема централно място в системата на икономическите лостове и е регулатор на пазарната стопанска цена. То е един от основните критерии за вземане на управленски решения въз основата на съизмерването на икономическите процеси и явления.
messi
0 0 0
Видове публикуеми цени за международните пазари на мед 14 стр.

„Видове публикуеми цени за международните пазари на мед“

Съдържание Въведение ……………………………………………………………………..……….…стр.3 1. Цени на медта от организирани международни пазари……………………..стр.5 2. Справочни цени на медта……………………………………………………...стр.6 3. Средностатистически цени……………………………………………………стр.7 3.1. Средноста
faflaa
0 3 0
Диференциация и множественост на цените и публикуеми цени 3 стр.

Диференциация и множественост на цените и публикуеми цени

Въпрос за диференциация и множественост на цените: различията в цените се обуславят от две явления – диференциация и множественост. Пример от публикуема цена...
gecata_maina
0 0 0