Материали 1-10 от 76

Видове публикуеми цени за международните пазари на мед 14 стр.

„Видове публикуеми цени за международните пазари на мед“

Съдържание Въведение ……………………………………………………………………..……….…стр.3 1. Цени на медта от организирани международни пазари……………………..стр.5 2. Справочни цени на медта……………………………………………………...стр.6 3. Средностатистически цени……………………………………………………стр.7 3.1. Средноста
faflaa
0 3
Диференциация и множественост на цените и публикуеми цени 3 стр.

Диференциация и множественост на цените и публикуеми цени

Въпрос за диференциация и множественост на цените: различията в цените се обуславят от две явления – диференциация и множественост. Пример от публикуема цена...
gecata_maina
0 0
Курсова работа по ценова политика - настъплението на китайските смартфони 8 стр.

Курсова работа по ценова политика - настъплението на китайските смартфони

Систематизирайте факторите, които оказват влияние върху цените на смартфоните. Подгответе профили на китайските компании Huawei или ZTE Corp и техните стратегии за навлизане на пазара на смартфони...
ivan40
0 1
Световният пазар на суров петрол 19 стр.

Световният пазар на суров петрол

Развитие на международния пазар на петрол и водещи участници на него. Основни производители и потребители. Международната търговия с петрол. Световно потребление на суров петрол. Преломната за петролните пазари 2014 г....
ndoe
0 0
Анализ на конкретна фирмена ценова политика - по примера на конкретна реална фирма Р-т quotФенеритеquot 13 стр.

Анализ на конкретна фирмена ценова политика - по примера на конкретна реална фирма – Р-т "Фенерите"

В днешно време маркетингът засяга живота на почти всеки човек. Предвид факта, че използването на маркетинговите механизми, е много силна страна на икономиката ни днес, е добре да се пояснят механизмите на маркетинговия микс...
daniche90
0 0
Елементи и структура на цените Съотношения на цените Разходно-калкулативни методи 20 стр.

Елементи и структура на цените. Съотношения на цените. Разходно-калкулативни методи.

Сравнителни методи. Методи за избор и офериране на пазарни цени. Същност на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи. Етапи при анализ на риска...
silviQ
0 0
Съотношения на цените 2 стр.

Съотношения на цените

Съотношения на цените. Съотношението на цените изразява пропорциите,в които се намират едни цени спрямо други. Те показват колко е по – висока, или по-ниска цената спрямо друга. Главните причини за необходимостта от изграждане и подържане...
lubega
0 0
Ценова политика на фирма 10 стр.

Ценова политика на фирма

Ценовата политика на фирмата може да се разглежда като управление на цените, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. В нейният обхват се включват абсолютно всички прояви и дейности, които имат връзка с цените на стоките и услугите...
ndoe
0 0