Материали 1-10 от 80

Ценова политика 7 стр.

Ценова политика

1. Коментирайте следното твърдение: “Законите за търсенето и предлагането може да са верни в дългосрочна перспектива, но те не могат да помогнат на купувачите и продавачите при взимане на спешни решения на какви цени да оферират и какви цени да приемат”
messi
0 0
Ценова политика на Пловдив-БТ АД 81 стр.

Ценова политика на „Пловдив-БТ” АД

Ценообразуването заема централно място в системата на икономическите лостове и е регулатор на пазарната стопанска цена. То е един от основните критерии за вземане на управленски решения въз основата на съизмерването на икономическите процеси и явления.
messi
0 0
Видове публикуеми цени за международните пазари на мед 14 стр.

„Видове публикуеми цени за международните пазари на мед“

Съдържание Въведение ……………………………………………………………………..……….…стр.3 1. Цени на медта от организирани международни пазари……………………..стр.5 2. Справочни цени на медта……………………………………………………...стр.6 3. Средностатистически цени……………………………………………………стр.7 3.1. Средноста
faflaa
0 3
Диференциация и множественост на цените и публикуеми цени 3 стр.

Диференциация и множественост на цените и публикуеми цени

Въпрос за диференциация и множественост на цените: различията в цените се обуславят от две явления – диференциация и множественост. Пример от публикуема цена...
gecata_maina
0 0
Курсова работа по ценова политика - настъплението на китайските смартфони 8 стр.

Курсова работа по ценова политика - настъплението на китайските смартфони

Систематизирайте факторите, които оказват влияние върху цените на смартфоните. Подгответе профили на китайските компании Huawei или ZTE Corp и техните стратегии за навлизане на пазара на смартфони...
ivan40
0 1
Световният пазар на суров петрол 19 стр.

Световният пазар на суров петрол

Развитие на международния пазар на петрол и водещи участници на него. Основни производители и потребители. Международната търговия с петрол. Световно потребление на суров петрол. Преломната за петролните пазари 2014 г....
ndoe
0 0
Анализ на конкретна фирмена ценова политика - по примера на конкретна реална фирма Р-т quotФенеритеquot 13 стр.

Анализ на конкретна фирмена ценова политика - по примера на конкретна реална фирма – Р-т "Фенерите"

В днешно време маркетингът засяга живота на почти всеки човек. Предвид факта, че използването на маркетинговите механизми, е много силна страна на икономиката ни днес, е добре да се пояснят механизмите на маркетинговия микс...
daniche90
0 0