Материали 1-10 от 9

Хирургични болести 50 стр.

Хирургични болести

Хирургията започва своето бързо развитие през 80-те и 90-те години на 19 век. Бавната, постепенна еволюция е заменена с бързо развитие чрез нов технически напредък и до голяма степен базирано на простата кулминатнвна аксиома...
aronn
0 0
Аспекти на нарушеното зарастване на раните 12 стр.

Аспекти на нарушеното зарастване на раните

Зарастването на раните е изключително динамичен и комлексен процес, който се разделя на три фази: инфламаторна, пролиферативна и ремоделираща. Тези фази са задължителни за зарастването на раните, без значение от вида на тъканта или нейната увреда...
ndoe
4 1
Следоперативен период 59 стр.

Следоперативен период

Следоперативният период включва времето от завършване на оперативната намеса до момента, когато се провеждат медицински наблюдения и лечебни мероприятия за пълното оздравяване на оперирания болен и максимално възстановяване на неговата трудоспособност...
ivan40
27 2