Материали 1-10 от 10

Създаване на таблици с Microsoft Excel 3 стр.

Създаване на таблици с Microsoft Excel

Да се създаде нов табличен файл на Excel. Да се съхрани с име – номер на групата - факултетния номер на студента (напр. 4-125999.xlsx). Първият работен лист да се преименува с име Преоценка, вторият лист с име Инвестиции.
messi
0 0 0
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 10 стр.

КАЗУС ПО УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Информационно обслужване изгражда и поддържа цялостни комуникационни решения за пренос на данни, глас и видео и пести потребителското време и средства като осигурява на потребителите ефективен комуникационен процес.
messi
0 0 0
Основни функции на СУБД DBMS - създаване на база данни актуализация коригиране достъп търсене изискване сортиране 20 стр.

Основни функции на СУБД (DBMS) - създаване на база данни, актуализация, коригиране, достъп, търсене, изискване, сортиране.

СУБД представя данните чрез т.нар. модел на данните. Моделът представлява логическо свързване на данните, т.е. СУБД се грижи за съхрнаняване не само на данните, но и на информационните връзки между тях.
messi
0 0 0
Социалните мрежи в бизнеса 6 стр.

Социалните мрежи в бизнеса

След появата на Интернет, през 60-те години на XXв., той не спира да се развива. Преминава през различни поколения. Така, всъщност, се появяват социалните мрежи. Те все повече започват да завладяват живота на обикновените хора. Социалните мрежи, като Face
g.r.boeva
0 0 0
Изследване на връзката между пола и ползването на интернет при контролирано странично влияние на образованието чрез сумарен Хи-квадрат Блялок 18 стр.

Изследване на връзката между пола и ползването на интернет при контролирано странично влияние на образованието чрез сумарен Хи-квадрат (Блялок)

Целта на това изследване е да се установи дали съществува статистическа значима връзка между пола и ползването на интернет при контролирано странично влияние на образованието. Изследването ще се извърши върху данни от представителна извадка с обем 200...
messi
0 0 0