Материали 1-10 от 49

Социалните мрежи в бизнеса 6 стр.

Социалните мрежи в бизнеса

След появата на Интернет, през 60-те години на XXв., той не спира да се развива. Преминава през различни поколения. Така, всъщност, се появяват социалните мрежи. Те все повече започват да завладяват живота на обикновените хора. Социалните мрежи, като Face
g.r.boeva
0 0
Изследване на връзката между пола и ползването на интернет при контролирано странично влияние на образованието чрез сумарен Хи-квадрат Блялок 18 стр.

Изследване на връзката между пола и ползването на интернет при контролирано странично влияние на образованието чрез сумарен Хи-квадрат (Блялок)

Целта на това изследване е да се установи дали съществува статистическа значима връзка между пола и ползването на интернет при контролирано странично влияние на образованието. Изследването ще се извърши върху данни от представителна извадка с обем 200...
messi
0 0