Материали 1-10 от 10

Пазарно търсене същност и характерни черти 13 стр.

Пазарно търсене – същност и характерни черти

Микроикономиксът като наука е част от общата икономическа наука. Тя разглежда поведението на отделните микроикономически единици в националното стопанство – домакинства и фирми.
messi
0 0 0
Същност и роля на фирмата като стопански субект 12 стр.

Същност и роля на фирмата като стопански субект

Микроикономиката на фирмата изучава по какъв начин действа фирмата в съвременната икономика, нейните методи и способи за вземане на решение, последствията от тези решения за икономиката като цяло и за пазара като цяло.
messi
0 0 0
Вземете решение да инвестирате в Оценете пазара на бяла техника в страната 15 стр.

Вземете решение да инвестирате в ....? Оценете пазара на бяла техника в страната

Инвеститори са онези лица и институции, които осигуряват паричните средства за осъществяването на инвестиционните проекти. Те могат да бъдат индивидуални инвеститори, институционални и държавата като крупен инвеститор.
messi
0 0 0
КАЗУСИ ПО МИКРОИКОНОМИКА 13 стр.

КАЗУСИ ПО МИКРОИКОНОМИКА

Преходът от планова към пазарна икономика се развиваше с различни темпове в отделните държави от СИВ, като България бе една от последните, където тези процеси се доведоха да крайна фаза и се почувства икономическия ефект от цялата реформа.
messi
0 0 0
 Цената на пшеницата реколта 2004г 12 стр.

Цената на пшеницата: реколта 2004г.

Пшеницата като вид стока и суровина попада в т.нар. контролирани от правителството стоки, тъй като тя е много чуствителна и е почти нееластична, т.е. с промяна на цената на предлагането й /повишаване или намаляване/ потреблението на тази стока се изменя
messi
0 0 0
КАЗУСИ ПО МИКРОИКОНОМИКА 9 стр.

КАЗУСИ ПО МИКРОИКОНОМИКА

Всеки пазар следва своите закономерности и правила. Общото между развитието на отделните пазари е породено от икономическото развитие на страната ни, промените след 1989г и разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ /СИВ/.
messi
0 0 0
Промените в доходите 9 стр. очаква одобрение

Промените в доходите

Второ, през 2009 г.-2010 г е налице замразяване на равнището на доходите на една група, спадането на доходите на втора, а една трета група-вече безработни, се налага да прибягнат до скромните социални помощи
messi
0 0 0