Материали 1-10 от 284

ПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ 3 стр. очаква одобрение

ПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ

Свободната конкуренция е ключов елемент на отворената пазарна икономика. Тя стимулира икономическата ефективност и предлага на клиентите по-широк избор от продукти и услуги с по-високо качество на по-конкурентни цени.
renima
0 0
TV - банкиране търсене и предлагане 11 стр.

TV - банкиране – търсене и предлагане

Целта на настоящото изследване е да се анализират и представят основните същностни характеристики на TV-банкирането. За постигане на поставената цел следва да бъдат изпълнени следните задачи:  Разглеждане на предимствата на TV-банкирането и особеностите
notteodora
0 0
Курсова работа по микроикономика - пазарно търсене 4 стр.

Курсова работа по микроикономика - пазарно търсене

Като използвате познанията си от теорията на пазара, обяснете, защо цените на цветята в празнични дни се повишават. Дали това представлява експлоатация на потребителите или осигурява по-добро разпределение на ресурсите...
daniche90
0 0