Материали 1-10 от 289

Казуси по микроикономика 18 стр.

Казуси по микроикономика

Методите за инвестиционен избор между отделни проекти (цел на зададения казус е сравняването икономическата ефективност на три проекта с цел инвестиране в най-печелившия спрямо предоставените данни за анализа), не осигуряват пълен успех дори и при тяхното
messi
0 0
Фирмена организация на българската икономика критерии малки средни и големи предприятия юридическият статут на фирмите 16 стр.

„Фирмена организация на българската икономика – критерии; малки, средни и големи предприятия; юридическият статут на фирмите“

Фирмата е всеобща организационна форма на бизнеса в българската икономическа действителност. Фирмата заема важна роля в микроикономиката на страната, с основно предназначение - градивното предприемачество.
messi
0 0
ПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ 3 стр. очаква одобрение

ПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ

Свободната конкуренция е ключов елемент на отворената пазарна икономика. Тя стимулира икономическата ефективност и предлага на клиентите по-широк избор от продукти и услуги с по-високо качество на по-конкурентни цени.
renima
0 0
TV - банкиране търсене и предлагане 11 стр.

TV - банкиране – търсене и предлагане

Целта на настоящото изследване е да се анализират и представят основните същностни характеристики на TV-банкирането. За постигане на поставената цел следва да бъдат изпълнени следните задачи:  Разглеждане на предимствата на TV-банкирането и особеностите
notteodora
0 0