Материали 1-10 от 281

TV - банкиране търсене и предлагане 11 стр.

TV - банкиране – търсене и предлагане

Целта на настоящото изследване е да се анализират и представят основните същностни характеристики на TV-банкирането. За постигане на поставената цел следва да бъдат изпълнени следните задачи:  Разглеждане на предимствата на TV-банкирането и особеностите
notteodora
0 0
Курсова работа по микроикономика - пазарно търсене 4 стр.

Курсова работа по микроикономика - пазарно търсене

Като използвате познанията си от теорията на пазара, обяснете, защо цените на цветята в празнични дни се повишават. Дали това представлява експлоатация на потребителите или осигурява по-добро разпределение на ресурсите...
daniche90
0 0
Разходи и приходи на фирмата същност и видове 11 стр.

Разходи и приходи на фирмата – същност и видове

Производството е в основата на всяка стопанска система. С него се занимават основно фирмите. Те произвеждат и предлагат своя продукт с цел печалба. Фирмата е самостоятелна юридическа и икономическа единица, разполагаща със собствени средства...
dannyboy
0 0