Материали 1-6 от 6

Реализиране на многостъпкови пневматични задвижвания чрез тактови вериги 15 стр.

Реализиране на многостъпкови пневматични задвижвания чрез тактови вериги

Най-простата и най-бърза възможност за реализиране на сигурно управление се състои в това, всеки сигнал да бъде прекъснат тогава, когато вече не е необходим...
gecata_maina
0 0 0
Усъвършенстване на хидравлична система за задвижване на преса за екструзия 50 стр.

Усъвършенстване на хидравлична система за задвижване на преса за екструзия

Хидравличната система осигурява необходимите сили и скорости за извършване на следните работни и спомагателни движения при работата на пресата...
messi
0 1 0
Измерване на плътността на течности чрез вибрационен денситометър 7 стр.

Измерване на плътността на течности чрез вибрационен денситометър

Плътността на дадена течност в производствени условия е важна характеристика, по която може да се съди за наличието на примеси , концентрация на разтворени вещества и др.
aronn
9 4 0
Икономическата ефективност от производството и внедряването на възбудителни системи за хидрогенератори 14 стр.

Икономическата ефективност от производството и внедряването на възбудителни системи за хидрогенератори

Маркетингово проучване на пазара; обзор и класификация на възбудителни системи на синхронни генератори и избор на схемен вариант; оценка на икономическата ефективност от производство и внедряване на възбудителни системи за хидрогенератори...
silviQ
11 1 0