Материали 1-8 от 8

Пресмятане на механичните характеристики и пускорегулировъчни съпротивления за електрически двигател 21 стр.

Пресмятане на механичните характеристики и пускорегулировъчни съпротивления за електрически двигател

Товароподемна количка, имаща противотежест, се движи по наклонен релсов път с дължина l под ъгъл а спрямо хоризонта с помощта на въже, навиващо се на барабан. Барабанът чрез редуктор се задвижва от електрически двигател...
nerven
0 0 0
Разработване на технологичен процес и участък за възстановяване на мотовилки от двигател чрез механична обработка 38 стр.

Разработване на технологичен процес и участък за възстановяване на мотовилки от двигател чрез механична обработка

Високата остатъчна годност, големият обем овеществен труд и енергия в износените детайли, относително ниската себестойност и незначителната енергоемкост и материалоемкост на възстановителните процеси в сравнение на процесите...
gecata_maina
17 2 0
Несвободно движение Връзки Уравненияна Лагранж от I род 10 стр.

Несвободно движение. Връзки. Уравненияна Лагранж от I род

В много случаи на движението на системата има наложени ограничения т.e. връзки. Такава система се нарича несвободна. уравненията на връзките могат да се запишат най-общо като f (r,v,t) ? 0, ? =1,2,...,n ?връзките се делят на удържащи....
ndoe
14 0 0