Материали 1-4 от 4

Нарушаване на озоновия слой Механизми и вещества нарушаващи озоновия слой 13 стр.

Нарушаване на озоновия слой. Механизми и вещества, нарушаващи озоновия слой

Молекулите на СО2 стават атмосферен капан за топлината, излъчвана от земната повърхност, и тя се връща обратно, получава се парников ефект, повишава се средната температура на Земята, а от там - стапяне на полярните ледени шапки, повишаване нивото на свет
messi
0 0 0
Нарушаване на озоновия слой Механизми и вещества нарушаващи озоновия слой 13 стр.

Нарушаване на озоновия слой. Механизми и вещества, нарушаващи озоновия слой

Неконтролираната човешка дейност, в частност транспортът и промишлеността, са свързани с отделянето на прекомерни количества въглероден диоксид, също и серен диоксид, въглеводороди, финоразпрашени вещества, азотен оксид...
gecata_maina
0 0 0
МЕТОДИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ТУРБУЛЕНТНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ 73 стр.

МЕТОДИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ТУРБУЛЕНТНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ

В уравненията, описващи турбулентните течения, освен усреднените по врем е параметри ( скорости, налягане, температура, концентрация), фигурират и
aronn
1 0 0