Материали 1-7 от 7

Образна диагностика нови технологии 3 стр.

Образна диагностика нови технологии

DICOM Viewer е софтуер за теглене, разглеждане и обработка на DICOM изображения, с цел по-точни и верни разчитания на образите. Той е отделен софтуер независим от останалите медицински софтуери и може да бъде инсталиран самостоятелно....
nerven
2 0 0
Контрастни материи 2 стр.

Контрастни материи

Контрастните материи използвани в образната диагностика са особен вид фармакологични средства. Въвеждането им в човешкия организъм не води до ефект върху него, а достигането на определена диагностична информация...
loli
8 2 0
Реновазографията 2 стр.

Реновазографията

Директното впръскване на контрастна материя може да предизвика усложнения – дисфункция на бъбрека, инфаркти, емболии, активиране на възпалителни процеси, временна функция или остра бъбречна недостатъчност, водеща болния до диализа...
dannyboy
7 0 0