Материали 1-10 от 889

Утвърждаване на албанската национална държава след Първата Световна война 1919-1939г 22 стр.

Утвърждаване на албанската национална държава след Първата Световна война (1919-1939г.)

Най-древното население на Албания са илирите. 2 в. пр. Хр. - завоювана от Рим. 395 - в Източната Римска империя, по-късно Византия. 1443-68 - народосвободителна борба начело със Скендербег. 1479-1912 - под властта на Османската империя. 1909-12 - Албански
messi
0 0
Развитие на занаятите във Велико Търново през XIXв до 1878 г 107 стр.

Развитие на занаятите във Велико Търново през XIXв. до (1878 г.)

Българската история се съхранява не само в множеството архитектури и исторически паметници, но и в традиционните художествени занаяти, някои от които практикувани и до днес.
messi
0 0
Колониална експанзия на Великите сили 1892-1905 Колонизация на Китай от европейските страни Опиумни войни Възход на Япония доктрина Хей и Китайско-Японска война Експанзия на Русия в Средния и Далечния изток Английско-японски договор и Руско-Япон 39 стр.

Колониална експанзия на Великите сили. /1892-1905/ Колонизация на Китай от европейските страни, Опиумни войни. Възход на Япония, доктрина “Хей” и Китайско-Японска война. Експанзия на Русия в Средния и Далечния изток. Английско-японски договор и Руско-Япон

До 1860г. Великите Сили са разделили само 20- 30% от света а за едва за 10-20 години се окупират почти около 90% .Това става благодарение на построяването на първите параходи през 1859 година.
messi
0 0
Градове и градски живот Средновековни градове 16 стр.

Градове и градски живот. Средновековни градове

Обикновено град се нарича селище, заобиколено с крепостни стени. За град, ограден със стена, се говори в Библията, кн. Левит, 25, 29. Древните евреи не само опасвали града със стени, издигали в тях кули, но го превръщали в религиозно, стопанско и културно
messi
0 0