Материали 1-10 от 10

Договорът от Лисабон 4 стр. очаква одобрение

Договорът от Лисабон

За да посрещне предизвикателствата, свързани с присъединяването на нови страни от централна и източна Европа, през декември 2001 г. Европейският съвет свика Конвент за изготвяне на проект на конституционен договор.
messi
0 0 0
Китай през втората половина на 20 и началото на 21 век 13 стр. очаква одобрение

Китай през втората половина на 20 и началото на 21 век

След първата половина на XX век, след свалянето на династия Цин от Китайската националистическа партия по време на революцията в Китай, е създадена Китайска република.
messi
0 0 0
Договорът от Лисабон 4 стр. очаква одобрение

Договорът от Лисабон

За да посрещне предизвикателствата, свързани с присъединяването на нови страни от централна и източна Европа, през декември 2001 г. Европейският съвет свика Конвент за изготвяне на проект на конституционен договор.
messi
0 0 0
Утвърждаване на албанската национална държава след Първата Световна война 1919-1939г 22 стр.

Утвърждаване на албанската национална държава след Първата Световна война (1919-1939г.)

Най-древното население на Албания са илирите. 2 в. пр. Хр. - завоювана от Рим. 395 - в Източната Римска империя, по-късно Византия. 1443-68 - народосвободителна борба начело със Скендербег. 1479-1912 - под властта на Османската империя. 1909-12 - Албански
messi
0 0 0