Материали 1-10 от 446

Емпирично социологическо изследване ЕСИ 2 стр.

Емпирично социологическо изследване (ЕСИ)

Процес чрез чиято помощ се събира емпирична инф,необходима за изследване на социалните явления и процеси. ЕСИ представлява целево организирано и практическо осъществяване проучване на определени явления от социологическата действителност.
messi
0 0
МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ РАБОТА В ЕКИП 10 стр.

„МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ – РАБОТА В ЕКИП”

Една от основните характеристики на успешните и ефективните екипи е тяхната сплотеност. До голяма степен тази сплотеност зависи от междуличностните отношения в рамките на екипа; от начина, по който хората общуват; степента на доверие, нормите наложени от
messi
0 0
МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ РАБОТА В ЕКИП 10 стр.

„МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ – РАБОТА В ЕКИП”

Съвременните фирми и организации осъзнават необходимостта от повишаване на тяхната гъвкавост и адаптивност към тази непрекъснато променяща се среда, защото за да бъдат успешни, те трябва да бъдат по-конкурентноспособни, във всеки следващ етап от развитиет
messi
0 0
Предмет на науката социология 3 стр. очаква одобрение

Предмет на науката социология

Социологията изучава обществото.Тя го изучава и като научна абстракция (обществото въобще) , а и като конкретна даденост т.е. обществото на определена степен на разитие.Всяка обществена наука придобива право да съществува след като реши 3 предварителни з
messi
0 0
Историческо начало на социологията Преходът от традиционно към модерно общество и раждането на социологията 112 стр.

Историческо начало на социологията. Преходът от традиционно към модерно общество и раждането на социологията.

Изясняването на предметната област на всяка наука е същностен момент в нейното самоопределение. Тя трябва да даде отговор на въпросите за същността си, границите и обхвата си и в тази връзка се изяснява и понятийната й система.
messi
0 0