Материали 1-10 от 428

В търсене на правилата на качестеното изучаване 10 стр. очаква одобрение

В търсене на правилата на качестеното изучаване

Коментарът, който следва от отчета на Националната Научна Фондация, отдел по социология, върху методите за качествено проучване, разглежда една специфична ситуация в САЩ.
messi
0 0
 Употребата на алкохол сред младото поколение на България 9 стр.

Употребата на алкохол сред младото поколение на България

Проблемът с ранната и рискова употреба на алкохол от юношите е изключително сериозен в България. Естествено е той да стане обект на обществена тревога, приоритетна държавна грижа и ефективна целева политика.
Vania70
0 0
Лекция по Социология 5 стр.

Лекция по Социология

Това е съкратен материал в областта Социалната политика. Нищо в областта на социалната политика не може да бъде прието, без да е събеседвано в Национален съвет за тристранно сътрудничество. Консултативния орган е към Министерския съвет...
ndoe
0 0
Социална норма и отклонение Девиантно поведение Социален контрол 10 стр.

Социална норма и отклонение. Девиантно поведение. Социален контрол

Социалната норма (произтича от латинската „норма” и означава мярка, образец, закон) е съвкупност от общоприети правила без строга формулировка, които отговарят на очакванията на общността...
gecata_maina
0 1
Курсова задача по Социология 3 стр.

Курсова задача по Социология

Задача: имате ли желание да създадете социално движение за популяризиране на семейните цености. Вашето движение е свързано с прекаленото според вас парадиране с нетрадиционите сексуални ориентации. Опишете организацията на движението, цели и задачи...
nerven
0 2