Материали 1-10 от 10

Качествени методи в социалните науки 250 стр. очаква одобрение

Качествени методи в социалните науки

Разискването на научния статус на социологията в този текст1 е до голяма степен безсмислено. Малко учени в днешно време биха оспорили, че светът на културата има различни характеристики от природния свят.
messi
0 0 0
НИЩЕТАТА НА СВЕТА 19 стр. очаква одобрение

“НИЩЕТАТА НА СВЕТА”:

Похвалното желание да видим нещата лично и отблизо понякога ни кара да търсим обяснителните принципи на наблюдаваните реалности там, където ги няма (във всеки случай не всички), т. е. да подменим самото наблюдение.
messi
0 0 0
Емпирично социологическо изследване ЕСИ 2 стр.

Емпирично социологическо изследване (ЕСИ)

Процес чрез чиято помощ се събира емпирична инф,необходима за изследване на социалните явления и процеси. ЕСИ представлява целево организирано и практическо осъществяване проучване на определени явления от социологическата действителност.
messi
0 0 0
МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ РАБОТА В ЕКИП 10 стр.

„МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ – РАБОТА В ЕКИП”

Една от основните характеристики на успешните и ефективните екипи е тяхната сплотеност. До голяма степен тази сплотеност зависи от междуличностните отношения в рамките на екипа; от начина, по който хората общуват; степента на доверие, нормите наложени от
messi
0 0 0
МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ РАБОТА В ЕКИП 10 стр.

„МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ – РАБОТА В ЕКИП”

Съвременните фирми и организации осъзнават необходимостта от повишаване на тяхната гъвкавост и адаптивност към тази непрекъснато променяща се среда, защото за да бъдат успешни, те трябва да бъдат по-конкурентноспособни, във всеки следващ етап от развитиет
messi
0 0 0