Материали 1-10 от 477

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ в счетоводна кантора Данекс 07 ЕООД за периода от 10082020 19092020г 26 стр. очаква одобрение

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ в счетоводна кантора Данекс 07 ЕООД за периода от 10.08.2020 – 19.09.2020г.

Счетоводна кантора Данекс 07 ЕООД се намира във Велико Търново и е създадена през 2007 година от Даниела Василева Михнева и има следната юридическа форма- еднолично дружество с ограничена отговорност.
messi
0 0
ОБХВАТ И ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 17 стр.

ОБХВАТ И ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Парижката конвенция е първият международен източник, уреждащ закри- лата на обектите на индустриална собственост. Конвенция е приета на 20 март 1883 г. в Париж в резултат от назрялата необходимост за установяване на меж- дународна закрила на обектите на и
messi
0 0