Материали 1-10 от 35

Финансово право - пълен конспект от лекции 52 стр.

Финансово право - пълен конспект от лекции

Финансовото право като отрасъл на действащото право на РБ. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли...
messi
0 0
Теми по финансово право за държавен изпит 100 стр.

Теми по финансово право за държавен изпит

Финансовото право като отрасъл на действащото право на РБ. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли...
lubega
0 0
Юридически факти във финансовото право Финансови актове Смесени фактически състави Симулация и заобикаляне на финансовия закон 27 стр.

Юридически факти във финансовото право. Финансови актове. Смесени фактически състави. Симулация и заобикаляне на финансовия закон.

Юридически факти във финансовото право – юр. факти са събитията или явленията, с които финансовоправните норми свързват формирането, развитието и ..........
aronn
9 3