Материали 1-10 от 10

Понятие и видове бюджетни приходи Правен режим Бюджетни приходи с гражданскоправен и със санкционен произход 7 стр.

Понятие и видове бюджетни приходи. Правен режим. Бюджетни приходи с гражданскоправен и със санкционен произход.

Издръжката на централните органи на управление в страната – Народно събрание, президент, министерски съвет, съдебна власт и тяхната администрация най-общо казано се осигурява от бюджета на страната.
messi
0 0 0
ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ ПРАВЕН РЕЖИМ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ С ГРАЖДАНСКОПРАВЕН И САНКЦИОНЕН ПРОИЗХОД 7 стр.

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ. ПРАВЕН РЕЖИМ. БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ С ГРАЖДАНСКОПРАВЕН И САНКЦИОНЕН ПРОИЗХОД.

По тази причина е особено важно управляващите да могат ефективно да събират приходите от бюджета и да ги разпределят разумно.
messi
0 0 0
Теми за държавен изпит по Финансово право 97 стр.

Теми за държавен изпит по Финансово право

Има различни критерии,но водещо значение имат предметът на правно регулиране ( с кои обществени отношения се свързва) и методът на правно регулиране (по какъв начин се регулират тези отношения).
messi
0 0 0
Финансово право - пълен конспект от лекции 52 стр.

Финансово право - пълен конспект от лекции

Финансовото право като отрасъл на действащото право на РБ. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли...
messi
0 0 0
Теми по финансово право за държавен изпит 100 стр.

Теми по финансово право за държавен изпит

Финансовото право като отрасъл на действащото право на РБ. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли...
lubega
0 0 0