Материали 1-10 от 70

Практики и законови аспекти на корпоративното данъчно облагане в България 23 стр.

Практики и законови аспекти на корпоративното данъчно облагане в България

Курсовата работа е разработена и развита с цел да покаже ключовите законови разпореждания, дейставащи на територията на Република България, свързани с корпоративното данъчно облагане...
rusev02
0 1
Финансиране на иновационната дейност Методи за оценка на инвестициите 7 стр.

Финансиране на иновационната дейност. Методи за оценка на инвестициите.

Набиране и осигуряване на финансов ресурси за реализиране на иновационната дейност, средства за финансиране се осигуряват чрез финансов план на фирмите. Източниците за инвестиране са ахилесовата пета за много фирми, които имат стремеж към иновиране...
cblock
0 1
Риск и възвращаемост Модел за оценка на капиталовите активи 31 стр.

Риск и възвращаемост. Модел за оценка на капиталовите активи

Пазарният риск на отделната ценна книга може да бъде измерен посредством нейната чувствителност спрямо промените във възвръщаемостта на пазарния портфейл. Измерител на тази чувствителност е бета коефициентът на акцията и се отбелязва с гръцката буква...
cblock
0 0
Дългосрочно финансиране на корпорациите 15 стр.

Дългосрочно финансиране на корпорациите

В настоящия курсов проект ще бъде направен анализ на параметрите на първичното публично предлагане (IPO), осъществено от Трейс груп холд АД – София. Целта на заданието е да се опише и анализира процеса на първично публично предлагане на компанията..
ivan40
0 0
Финансово управление на предприятията с общинско участие 104 стр.

Финансово управление на предприятията с общинско участие

Развитието на демократичните процеси след 1989 година създаде условия за преодоляване на централно - плановото управление на икономиката, децентрализиране на властта и на процеса за вземане на решения и разширяване на автономията на местно равнище...
cblock
0 0