Материали 1-10 от 10

Двойнствен-симплекс методАнализ на задачата на линейното оптимиране 9 стр.

Двойнствен-симплекс метод.Анализ на задачата на линейното оптимиране

Добра курсова работа с отлична оценка. Двойственият симплекс метод е разработен от Лемке през 1954 г. зарешаване на линейни задачи, при които се налага добавяне на новиограничения, след като преди това е било намерено оптимално решение.
donio
0 0 0
Курсова работа по количествени методи в управлението 14 стр.

Курсова работа по количествени методи в управлението

Задачата има четири оптимални решения, но никое от тях не включва всички видове продукция. За целта ще потърсим оптимално небазисно решение, като комбинация от получените оптимални решения....
cblock
86 2 0