Материали 1-7 от 7

Сравнение и анализ на два процесора 21 стр.

Сравнение и анализ на два процесора

Първата компания произвежда интегрални схеми. от около 10 години. Държи второ място на пазара на x86-съвместими процесори и освен това е един от най-големите производители на флаш-памет...
nerven
5 0 0
Проектиране на индустриална мрежа посредством модул Device Net за контролери на Omron 33 стр.

Проектиране на индустриална мрежа посредством модул Device Net за контролери на Omron

Постановка на задачата за изпълнение:Разработка и проeктиране на индустриална мрежа за контролери на OmronТеоретична част и обяснителни записки: Описание на целевата разработка и проектиране както и на някои от използваните елементи.Мрежова реализация:...
silviQ
1 0 0
Разработка на подсистема Студент в WEB базирана система за управление на учебния процес 108 стр.

Разработка на подсистема "Студент" в WEB базирана система за управление на учебния процес

Основна цел на дипломната работа е да се разработи и представи информационна система, която да автоматизира административната дейност във ФХСИ на ХТМУ, свързана с обмена, контрола, достъпа и качеството на информация, като тази система ще има...
nezabravima
12 1 0